רשימת כל מצלמות התנועה בישראל

רשימת כל מצלמות המהירות, מצלמות על רמזורים לאכיפת מעבר באדום, מצלמות על נתיבים של תחבורה ציבורית ומצלמות אכיפה למעבר של מסילות רכבת.

מיקום המצלמהתחוםסוג המצלמהזרוע ראשיתזרוע משניתכיוון
אשדודעירונירמזורשד' ירושליםשד' הפרחיםממזרח
אשקלוןעירונירמזורשד' דוד בן גוריוןשד' יצחק רביןממזרח
אשקלוןעירונירמזורשד' יצחק רביןאלי כהןמדרום
באר שבעעירונירמזורהצדיק מירושליםשד' רגרממערב
באר שבעעירונירמזורשד' בן גוריוןגרשפלדממזרח
בת יםעירונימהירותשד' העצמאות 74כ-15 מ' לפני רחוב הגיבוריםמדרום
דימונה מרכזבינעירונירמזור25שדרות הרצלמצפון
חדרהעירונירמזורכביש 4שד' החרותמצפון
חולוןעירונירמזוראלופי צה"למשה שרתממערב
חולוןעירונירמזורברקת ראובןשד' מנחם בגיןמצפון
חולוןעירונירמזורגולדה מאיריהושע חנקיןממזרח
חולוןעירונירמזורשד' מנחם בגיןאילון פנחסממזרח
חולון (רמפת עלייה לחולון מכביש 4ק"מ107.1)בינעירונימהירות4 מדרום
חיפהעירונירמזורדרך ההגנהדרך צרפתמדרום
חיפהעירונירמזורדרך שמחה גולןיוחנן רטנרממזרח
חיפהעירונירמזורמבוא חיפהמגורשי ספרדממערב
חיפהעירונירמזורשד' ההסתדרותאלכסנדר בלמצפון
חיפהעירונירמזורשד' ההסתדרותדרך משה דייןמדרום
ירושליםעירונירמזורגולדה מאיריגאל ידיןמדרום
ירושליםעירונימהירותדרך בגין מדר'ליד ע.ת מס' 397/210מדרום
ירושליםעירונימהירותדרך בגין מצ'ליד ע.ת מס' 397/213מצפון
ירושליםעירונירמזורדרך האלוף עוזי נרקיספאגלין עמיחימדרום
ירושליםעירונירמזורדרך חברוןדניאל ינובסקימדרום
ירושליםעירונירמזורדרך חברוןהתנופהמצפון
כביש 1בינעירונימהירות1 ממזרח
כביש 1בינעירונימהירות1 ממערב
כביש 2בינעירונינתצ2 מדרום
כביש 2בינעירונינתצ2 מצפון
כביש 2בינעירונינתצ2 מצפון
כביש 2בינעירונינתצ2 מצפון
כביש 2בינעירונימהירות2 מצפון
כביש 2בינעירונימהירות2 מדרום
כביש 2בינעירונימהירות2 מצפון
כביש 2בינעירונימהירות2 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון אחרי מחלף וולפסוןבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון בין יוספטל לדב הוזבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון בין קוממיות ליוספטלבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון במחלף של 431בינעירונינתצ20 מצפון
כביש 20-נתיבי איילון דרומית לגשר רביןבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון דרומית למחלף משה דייןבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון לפני היציאה למחלף וולפסוןבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון מחלף קוממיותבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון צפונית לגשר אצ"לבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 20-נתיבי איילון צפונית למחלף דב הוזבינעירונינתצ20 מדרום
כביש 22בינעירונימהירות22 מצפון
כביש 22בינעירונימהירות22 מדרום
כביש 22בינעירונימהירות22 מצפון
כביש 232בינעירונימהירות232 מדרום
כביש 35בינעירונימהירות35 ממזרח
כביש 38בינעירונימהירות38 מדרום
כביש 38בינעירונימהירות38 מדרום
כביש 38בינעירונימהירות38 מדרום
כביש 4בינעירונימהירות4 מדרום
כביש 4בינעירונימהירות4 מצפון
כביש 4בינעירונימהירות4 מדרום
כביש 4בינעירונימהירות4 מדרום
כביש 4בינעירונימהירות4 מצפון
כביש 4בינעירונימהירות4 מדרום
כביש 4בינעירונימהירות4 מדרום
כביש 4בינעירונימהירות4 מצפון
כביש 40בינעירונימהירות40 מצפון
כביש 40בינעירונימהירות40 מדרום
כביש 40בינעירונימהירות40 מצפון
כביש 40בינעירונימהירות40 מדרום
כביש 40בינעירונירמזורכביש 40כניסה שמאלה לחצבמדרום
כביש 412בינעירונירמזור4124404מדרום
כביש 436בינעירונימהירות436 מדרום
כביש 44בינעירונימהירות44 ממזרח
כביש 44עירונימהירות44 ממערב
כביש 44עירונימהירות44 ממזרח
כביש 444בינעירונימהירות444 מצפון
כביש 5בינעירונימהירות5 ממערב
כביש 5בינעירונימהירות5 ממערב
כביש 5בינעירונימהירות5 ממזרח
כביש 5בינעירונימהירות5 ממערב
כביש 553 כניסה לבני דרורבינעירונירמזור553בני דרורממזרח
כביש 60עירונימהירות60 מצפון
כביש 65בינעירונימהירות65 ממזרח
כביש 65בינעירונימהירות65 ממערב
כביש 65בינעירונימהירות65 ממערב
כביש 65בינעירונימהירות65 ממזרח
כביש 65בינעירונימהירות65 ממזרח
כביש 65בינעירונימהירות65 מדרום
כביש 65בינעירונימהירות65 מצפון
כביש 71בינעירונימהירות71 ממערב
כביש 71בינעירונימהירות71 ממערב
כביש 71בינעירונימהירות71 ממערב
כביש 75בינעירונימהירות75 ממערב
כביש 781בינעירונימהירות781 ממזרח
כביש 781בינעירונימהירות781 ממערב
כביש 784בינעירונימהירות784 מדרום
כביש 784בינעירונימהירות784 מצפון
כביש 805בינעירונימהירות805 ממזרח
כביש 805בינעירונימהירות805 ממערב
כביש 89בינעירונירמזור89כנימה ליישובים הילה ומעיליאממערב
כביש 89בינעירונירמזור89כניסה לא.ת מעיליאממזרח
כביש 90בינעירונימהירות90 מצפון
כפר סבאעירונירמזורבן יהודהכצנלסוןממזרח
כפר סבאעירונירמזורדרך השרוןטשרניחובסקיממערב
מנהרות הכרמלעירונימהירות23 ממערב
מנהרות הכרמלעירונימהירות23 ממערב
מפגש רכבת 10 עתליתבינעירונירכבת  מצפון
מפגש רכבת 10 עתליתבינעירונירכבת  מדרום
מפגש רכבת 123בינעירונירכבת40 ממערב
מפגש רכבת 13 הבוניםבינעירונירכבת  ממערב
מפגש רכבת 13 הבוניםבינעירונירכבת  מצפון
מפגש רכבת 156א'בינעירונירכבת3631 ממערב
מפגש רכבת 158 פרי אורבינעירונירכבת  ממזרח
מפגש רכבת 158 פרי אורבינעירונירכבת  ממערב
מפגש רכבת 202 כפר חב"דעירונירכבתכפר חבד מזרח
מפגש רכבת 210 צומת תעבורה רמלהעירונירכבתתל חי מדרום
מפגש רכבת 24 אביחילבינעירונירכבת  ממערב
מפגש רכבת 24
 אביחיל
בינעירונירכבת  ממזרח
מפגש רכבת 268בינעירונירכבתכניסה לנבטים מצפון
מפגש רכבת 278בינעירונירכבת206 מצפון
מפגש רכבת 30 חוות רוניתבינעירונירכבת  ממערב
מפגש רכבת 30 חוות רוניתבינעירונירכבת  ממזרח
מפגש רכבת 300 כביש 784 כניסה לכרמיאל מערבבינעירונירכבת784 מדרום
נצרתעירונירמזור75חלת אל-דירמצפון
נצרתעירונירמזורסאפוריהבילאלממזרח
נצרת עליתעירונירמזור75שד' מעלה יצחקמדרום
נתניהעירונירמזור56112ממזרח
נתניהעירונירמזורשד' בן גוריוןפנחס לבוןמצפון
נתניהעירונירמזורשד' בן צביהנביאיםמצפון
עכועירונירמזורבן עמיבן שושן אברהםממערב
עכועירונירמזורבן עמיבן שושן אברהםממזרח
פתח תקווהעירונירמזורזבוטינסקישחםממערב
צומת אבא הילל (סילבר)בינעירונירמזור43מצפון
צומת אבלייםבינעירונירמזור70781מצפון
צומת אבליים דרומיבינעירונירמזור70781מדרום
צומת אופקים(מערב)בינעירונירמזור2412414ממזרח
צומת אחיהודבינעירונירמזור8570ממערב
צומת אלוןבינעירונירמזור65650ממערב
צומת אלון מערביבינעירונירמזור65650ממזרח
צומת אלון תבור מערביבינעירונירמזור65 ממערב
צומת אלישמע צפוני (הוד השרון צפוני)בינעירונירמזור40531מצפון
צומת אמוניםבינעירונירמזור43711מצפון
צומת בית דגןבינעירונירמזור44412ממערב
צומת בנימינהבינעירונירמזור4653מצפון
צומת גבעתי מזרחיבינעירונירמזור35232ממזרח
צומת גו'ליסבינעירונירמזור708533מדרום
צומת גומאבינעירונירמזור90977מדרום
צומת גינתוןבינעירונירמזור40443מצפון
צומת דרך יצחק רבין ודרך בן גוריון גבעתייםעירונירמזורדרך יצחק רביןדרך בן גוריוןממזרח
צומת השבעהבינעירונירמזור444ממזרח
צומת השומריםבינעירונירמזור75722ממערב
צומת השרון (בית ליד)בינעירונירמזור457מצפון
צומת התישביבינעירונירמזור72266מצפון
צומת חגורבינעירונירמזור444כניסה למושב חגורמדרום
צומת חטיבה שבעבינעירונירמזור3424ממערב
צומת חטיבת הנגבעירונירמזור6040מדרום
צומת חלפתאבינעירונירמזור85806ממערב
צומת טירהבינעירונירמזור444554מדרום
צומת יבורבינעירונירמזור70805מצפון
צומת יהוד מערבבינעירונירמזור461412ממערב
צומת ירקוןבינעירונירמזור405מצפון
צומת כבריבינעירונירמזור8970ממזרח
צומת כלניותבינעירונירמזור574581מדרום
צומת כפר קרעבינעירונירמזור65כניסה לכפר קרעממזרח
צומת כצנלסון סירקין גבעתייםעירונירמזורכצנלסוןסירקיןממזרח
צומת להביםבינעירונירמזור40310מצפון
צומת מורשהבינעירונירמזור45מדרום
צומת מושב סגולהבינעירונירמזור403553מצפון
צומת מחלף המובילבינעירונירמזור7977ממערב
צומת מחלף לוד צפוניבינעירונירמזור40 מצפון
צומת מחלף סומךבינעירונירמזור7970ממזרח
צומת מלאכי (קסטינה)בינעירונירמזור403מצפון
צומת נווה ימיןבינעירונירמזור555443מצפון
צומת נחל חדרה מזרחיבינעירונירמזור654ממזרח
צומת ניר צביבינעירונירמזור444313מצפון
צומת נתן שיפריס פתח תקווהבינעירונירמזור40רח' שיפריס נתן פתח תקוהמדרום
צומת עדשיםבינעירונירמזור6073מצפון
צומת עיסוויהבינעירונירמזורדרך מעלה אדומיםעיסוויהממערב
צומת ערערהבינעירונירמזור656524ממערב
צומת עתליתבינעירונירמזור4721מדרום
צומת פל יםבינעירונירמזור4651מצפון
צומת פרדסייה מצפוןבינעירונירמזור45613מצפון
צומת צור יגאל כוכב יאירבינעירונירמזור444כניסה לצור יגאל כוכב יאירמדרום
צומת קסםבינעירונירמזור4445מצפון
צומת רמלודבינעירונירמזור4440ממזרח
צומת רמת ישיבינעירונירמזור75כניסה לרמת ישיממזרח
צומת שומרתבינעירונירמזור48510מצפון
צומת שפיהבינעירונירמזור70652ממזרח
ראשון לציוןעירונירמזורדרך משה דייןאברהם ברממערב
ראשון לציוןעירונירמזורדרך משה דייןהנחשולממזרח
ראשון לציוןעירונירמזורדרך משה דייןכביש 20ממזרח
רמת גןעירונירמזוראלוף שדהרזיאלממערב
רמת גןעירונירמזורזבוטינסקיביאליקממערב
רעננהעירונירמזורירושליםהאחוזהמצפון
תל אביבעירונירמזורדרך נמיראינשטייןמצפון
תל אביבעירונירמזורדרך נמירשד' רוקחמדרום
תל אביבעירונירמזורקיבוץ גלויות ממז'חיל השיריוןממזרח
תל אביבעירונירמזורקיבוץ גלויות ממע'חיל השיריוןממערב
כביש 61בינעירונירמזור616ממזרח
באר שבעעירונימהירותדרך חברון ממזרח
נתניהעירונירמזורפנקסשכטרמןמצפון
צומת כבישים 444/6 מצפוןבינעירונירמזור4446מצפון
ראשון לציוןעירונירמזורדרך המכביםיעקב פריימןמצפון
גדרהעירונירמזורהרצלוויצמן מדרום
מודיעין-מכבים-רעותבינעירונירמזורדרך יצחק רבין 431יהודה המכביממערב
עוד באותו נושא:  רשימת ההרים הגבוהים בישראל
2 תגובות

היי, אנחנו אוהבים תגובות! תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *