רשימת כל עבירות התנועה והניקוד שלהן

שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה -לכל עבירה כולל לעבירות תנועה חמורות יש טבלת ניקוד

סמל עבירה תיאור עבירה                                  ניקוד
913נהיגה ברכב ללא תעודה וללא תווית מסים         0
915אי הצגת מסמכים של רכב הרשום בחו"ל            0
918העדר מספר רישום על גרור של רכב זר            0
1624שמוש ברכב ללא רשות                           0
1625מעשי פזיזות ורשלנות ברכב                     0
1628גרימת מוות ברשלנות                           10
אינוס                                        
1634מעשה מגונה                                   0
1646נסיון לרצח                                   0
2000נהיגה ללא רשיון רכב                          6
2002נהיגה ללא ר.נ-מעולם לא הוציא                 8
2004רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים             8
2005היתר לנהיגה למי שאין לו ר.נ לסוג הרכב        0
2007הוראת נהיגה ללא רשיון                        0
2008הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה                 0
2009הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש              8
2010הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה             0
2011נהיגה בקלות ראש                              6
2012נהיגה בהיותו שיכור                           10
2013סירב למסור שמו ומענו                         0
2014סירב למסור פרטים על עבירה                    0
2015סירב למסור רשיונו לשוטר                      0
2016סירב למסור שם ומען                           0
2017הפרת אות שניתנה                              0
2018זייף זהוי רכב                                0
2022הגשת בקשה לרשיון בזמן פסילה                  0
2023נהיגה בזמן פסילה- פסילת רשיון נהיגה          10
2024נהיגה ללא ר.נ -מעולם לא הוציא לסוג זה        8
2029הורשע בעבירת תוספת שניה שגרמה לתאונת דרכים   0
2030אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע            10
2031הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה                  10
2034פקיעת רשיון נהיגה                            8
2036פקיעת ר.נ מעל 6 חודשים                       8
2039הסתייעות ברכב לעבור עברה                     0
2040הפקרה אחרי פגיעה                             10
2041גרימת מוות ברשלנות (תוך שימוש ברכב)          10
2042אי הגשת עזרה לאחר גרימת תאונה                10
2106נהיגה ברכב ללא ביטוח                         0
2107מתן רשות לאחר להשתמש ברכב ללא ביטוח          0
2108נהיגת רכב הרשום בחו"ל ללא ביטוח              0
2110הרשה להסיע בשכר ללא ביטוח                    0
2170שימוש בסמים                                  0
2171החזקת סמים                                   0
2220גרימת זהום אויר                              0
2222(אי התקנת מגופת עופרת (שיעור הדלק            0
2231הרשאה לנוסע לא לחגור חגורת בטיחות            0
2263גרימת מות ללא כוונה                          10
2265זיוף מסמך                                    0
2266הפצת מסמך כוזב                               0
2268אונס                                         0
2277גרימת נזק בזדון                              0
2278התנהגות באופן פרוע במקום ציבורי              0
2283החזקת כלי פריצה                              0
2284איום                                         0
2346תקיפת שוטר                                   0
2412אי החזקת רשיונות                             0
2423התנהגות ללא זהירות בדרך                      0
2425התנהגות הגורמת נזק                           8
2428סיכון חיי אדם                                8
2429נהגת בחוסר זהירות                            6
2432נהיגה כשברמזור אור אדום                      10
2433התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום            8
2487אי ציות לשוטר במדים או שוטר שהזדהה           6
2488אי ציות לאות של שוטר במדים                   6
2489אי ציות הולך רגל לאות של שוטר במדים          0
2490חוסר בקיאות ברכב                             0
2491נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך              8
2492נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים                10
2493נהיגה שלא בבטחון                             0
2494חוסר שליטה ברכב                              6
2496רכב שמנהו,ציודו,אביזריו שלא לפי התקנות       0
2497נהיגת רכב במצב השולל מהנהג שליטה ברכב        6
2504נהיגה בדרך שיוחדה למשחקי ילדים               0
2554אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה                0
2555עקיפה מימין                                  4
2556עקיפה כשהדרך לא פנויה                        10
2557עקיפה בראות לקויה                            8
2562עקיפת רכב עוקף                               6
2564אי סטייה לימין בעת שהרכב נעקף                0
2565רכב המגדיל מהירות נסיעתו בעת שנעקף           0
2567אי שמירה על רווח                             0
2568אי שמירה על רווח בשיירה                      0
2569מהירות בלתי סבירה                            0
2570אי האטה בשטח בנוי                            0
2571אי האטה בדרך שאינה פנויה                     0
2572אי האטה כשהראות מוגבלת                       0
2573אי האטה בכניסה לעקומות                       0
2574אי האטה בקרבת קבוצת אנשים                    0
2575אי האטה לפני מעבר חצייה                      0
2576אי האטה בשדה ראייה מוגבל                     0
2577אי האטה בירידה תלולה או ארוכה                0
2578אי האטה לפני גשר צר                          0
2579אי האטה בעת עקיפת קבוצת אנשים                0
2580אי האטה בפגישה או עקיפת בעלי חיים            0
2581אי האטה בעת התקרבות אל אוטובוס חונה          0
2582אי האטה ליד רכב המסיע ילדים                  0
2583בלימת פתע                                    0
2596מהירות העולה על המסומן בתמרור                0
2597אי האטה לפני מסילה                           0
2710עצירה בכביש המסומן בקו הפרדה                 0
2748החניית רכב בצורה לא בטוחה                    0
2751חניית רכב בשיפוע משקל-מעל 5000 ללא נעלי בטחון0
2761דלתות הרכב אינן סגורות                       0
2762פתיחת דלת מבלי להבטיח שלומם של עוברי דרך     0
2763פתיחת הדלת כשהרכב בתנועה                     0
2764נהג המניח לנוסע לפתוח את הדלת כשהרכב בתנועה  0
2770עליה לרכב שאינו עומד                         0
2832הובלת מטען שלא בבטיחות                       4
2864גרירת רכב שלא בביטחה                         2
2865הסעת אנשים ברכב נגרר                         0
2891מערכת אורות בלתי תקינה                       4
2913חוסר אור בעגלה                               0
2914שימוש בזרקור                                 0
2923צעידת קבוצה ללא אור                          0
2940חציית מסילת ברזל על ידי הולך רגל             0
2941חציית מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה            0
2942חציית מסילת ברזל כשהמחסום נע                 0
2943מעבר דרך מחסום של מפגש מסילת ברזל            0
2996רכיבה/הולכת בע"ח בזמן תאורה ללא אור          0
2997הולכת עדר בזמן תאורה ללא פנסים               0
3004אי עצירת רכב במקום תאונה                     0
3005אי הגשת עזרה לנפגע בתאונה                    0
3006אי מסירת פרטים בתאונת נפגעים                 0
3007אי הודעה מיד על תאונה                        0
3009הזזת רכב המעורב בתאונה                       0
3010אי מסירת פרטים בתאונת "נזק בלבד"             0
3012אי השארת פרטים רכב עומד תאונת נ.ב            0
3013אי הודעה תוך 24 שעות על תאונת נ"ב            0
3014אי הגשת עזרה לנפגע בתאונה                    0
3015הצבת תמרור בלתי חוקי                         0
3016הצבת תמרור ללא היתר                          0
3028השארת רכב מקולקל לזמן העולה על 24 שעות       0
3044איסור אימונים התעמלות ומשחקים בדרך           0
3045נסיעה בירידה ללא הילוך                       0
3046נסיעה בירידה שלא בהילוך נמוך                 0
3137אי מילוי הגבלה או תנאי של רשיון נהיגה        0
3140סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית               4
3149אי החזרת כפל רשיון                           0
3203לומד נהיגה בפרטי/מסחרי טרם בן 16.5           0
3208שינוי/טשטוש/השחתה לוחית זיהוי של הרכב        0
3250עצירה בצד שמאל של דרך דו-סטרית               0
3306חנייה בצד שמאל של דרך דו-סיטרית              0
3310חנה מול תמרור תחנת אוטובוס                   0
3404אי הודעה על שינוי כתובת                      0
3477אי ציות לתמרור 302 בצומת-עצור וזכות קדימה    10
3479אי ציות לתמרור ב-37באי מתן זכות קדי          10
3511קיפוח זכות השימוש בדרך                       0
3514אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום    6
3538אי שמירה על הימין בדרך צרה                   6
3541סטייה מקו הנסיעה                             0
3650הסתרת אור פנס הבלימה                         0
3654שמוש באביזרי בטחון שלא בתפקיד                0
3673מד מהירות אינו תקין (למעט רכב איטי)          0
3797אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור                 0
3827נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען                    8
3847מטען גבוה מעל 2.50 מטר ברכב עד 1,500 ק"ג     0
3848מטען גבוה מעל 3מ' ברכב שמשקלו הכולל המותר מ- 0
3849מטען גבוה מעל 3.5מ' ברכב שמשקלו הכולל המותר מ0
3850מטען גבוה מעל 4 מטר רכב מעל 8,000 ק"ג        0
3851הובלת מטען חורג בתפזורת                      6
3863חוסר סימן אבחנה של גרור זר                   0
3866הוראת נהיגה רכב מעל 4000ק"ג -לצעיר מ-17 שנה  0
3867לומד נהיגה ברכב מעל 4000 ק"ג צעיר מ-17 שנים  0
4032אי החזקת כידון האופנוע בשתי ידיים            0
4077אי ציות להוראת שוטר במדים – הולך רגל         0
4275עליה לרכב שלא במקום המיועד                   0
4276ירידה מרכב שלא במקום המיועד                  0
4277הניח לעלות לא דרך המקום המיועד               0
4278הניח לרדת לא דרך המקום המיועד                0
4291הולכת גמלים שלא בשיירה                       0
4299הפצת מודעה מרכב בתנועה                       0
4303נהיגה ברכב ללא לוחיות זיהוי                  0
4304נהיגה ברכב ללא לוחית זיהוי מאחור             0
4305נהיגה ברכב ללא לוחית זיהוי בחזיתו            0
4306גרירה ללא לוחית זהוי                         0
4307לוחיות זיהוי שלא כחוק                        0
4308סימון רכב שלא לפי התקנות                     0
4324מטפה במקום לא נוח לגישה                      0
4341גבית שכר באוטובוס פרטי                       0
4342אי הבטחת נקיון אוטובוס                       0
4354הפעלת מקלט בקול רם במונית                    0
4355כוון מקלט רדיו תוך כדי נהיגה                 0
4356כוון מקלט רדיו בעת נהיגה                     0
4373אי הכרזת שם התחנה ע"י הכרטיסן                0
4381אי הארת תוכו של אוטובוס                      0
4382אי הארת תוכו של אוטובוס                      0
4385יציאה ממונית לפני הנוסעים                    0
4386כניסה שלא מהדלת המיועדת לכך                  0
4388גרימת הפרעה לנוסעים                          0
4390כניסה לאוטובוס נע                            0
4391כניסה לאוטובוס שלא בתחנה                     0
4392יציאה מאוטובוס שלא בתחנה                     0
4434נהיגה ברכב בו מותקן צופר אויר                0
4437הסעת בעל חיים גדול באוטובוס                  0
4438הכנסת בעל חיים גדול לאוטובוס-נהג             0
4439הכנסת בעל חיים גדול לאוטובוס-כרטיסן          0
4440הסעת כלב ללא זמם/רצועה באוטובוס              0
4441הסעת בעל חיים באוטובוס שלא בסל               0
4442אי הבטחת נקיון אוטובוס בעל רשיון קו          0
4443אי הבטחת נקיון אוטובוס בעל רשיון קו          0
4444אי הבטחת נקיון אוטובוס-רשיון סיור            0
4446אי הבטחת נקיון אוטובוס-רשיון פרטי            0
4447אי הבטחת נקיון אוטובוס-רשיון פרטי            0
4461קצין בטיחות לא פיקח על תקינות רכב            0
4465אי ציות לתמרור 301 בצומת                     10
4537הסתרת אור הפנס האחורי                        0
4567נהיגה כשברמזור אור צהוב                      0
4609אי מתן ז"ק בצומת תמרור 302                   10
4633אי ציות לתמרור ב-36                          10
4636שימוש ברכב בלתי תקין                         0
4742עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס              0
4959חובה להחזיק בהגה או בכידון                   0
5333סירוב לבדיקת שכרות לפי דרישת שוטר            0
5334שימוש ברכב בלתי תקין                         0
5341לוחית זיהוי לא מוארת                         0
5342שמוש באבזרי בטחון שלא בתפקיד                 0
5343שמוש באבזרי בטחון שלא בתפקיד                 0
5348השמעת אות אזעקה                              0
5349אי התקנת מאפרות ברכב מנועי                   0
5350אי התקנת מגב/מגבים שמשות                     0
5351מגבים לא תקינים                              0
5355מד מהירות אינו תקין                          0
5360אי החזקת רשיון הוראה                         0
5365בטיחות בתיקון רכב                            0
5381אי החזקת ההגה של רכב מנועי בשתי ידיים        0
5388(סטיה מנתיב נסיעה (נסיבות מחמירות            0
5403רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים              6
5404רשיון רכב פקע מעל ששה חודשים                 6
5405לכלוך באוטובוס                               0
5406נהיגת רכב בטחון ללא זהירות                   0
5409אי מתן אות לפני תנועת הרכב                   0
5410פנייה ללא מתן אות שמאלה                      0
5411פנייה ללא מתן אות ימינה                      0
5412סטיה מנתיב ללא מתן אות                       0
5413מתן אות לפנייה שמאלה באיחור                  0
5414מתן אות לפנייה ימינה באיחור                  0
5415אי מתן אות לפני עצירת הרכב                   0
5416מתן אות לסטייה מנתיב הנסיעה באיחור           0
5417אי הפסקת אות אחרי פניה ימינה                 0
5418אי הפסקת אות אחרי סטיה מנתיב                 0
5419אי האטה לאפשר פניה לרכב מלפנים               0
5420אי האטה לאפשר סטיה לרכב מלפנים               0
5421אי האטה כדי לאפשר עצירה לרכב מלפנים          0
5424הפרעה לעוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה     6
5425סיכון עוברי דרךבעת כניסה למסלול התנועה       6
5426כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה       6
5427אי פינוי רכב ע"י מעורב בתאונת נ.ב.           0
5428אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטח4
5429אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון                 4
5430נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי             6
5435שמוש בכביש/שביל/נתיב שנועד לרכב אחר          0
5436נהיגה בנתיב מרכזי בכביש דו סיטרי             0
5438נהיגה בנתיב שמשמאל למרכזי בכביש עם 3 נתיבים  0
5439סטייה מנתיב הנסיעה                           0
5440נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך              6
5441נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי)          6
5442נהיגה שלא בצד ימין של שטח הפרדה              0
5443נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה)              2
5453נהיגת רכב כשהראות מהשמשות מוגבלת             0
5456נסיעה אחורנית ללא צורך                       0
5457נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש             6
5462סטיה מקו הנסיעה                              0
5463פניה שמאלה/ימינה בהתחלת נסיעה                0
5464פניה שמאלה/ימינה תוך כדי נסיעה               0
5465פניה שמאלה מכביש חד סטרי                     0
5466פניה שמאלה מכביש דו סטרי (עם נתיב אחד)       0
5467פניה שמאלה לכביש חד סטרי                     0
5468פניה שמאלה לכביש דו סטרי                     0
5469פניה ימינה שלא בקשת חדה                      0
5470פניית פרסה תוך הפרעה לתנועה                  0
5475אי ציות לתמרור 401                           6
5476אי ציות לתמרור 402                           6
5477אי ציות לתמרור 429                           0
5478אי ציות לתמרור 428                           0
5479אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה)               0
5480אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה)               0
5481אי ציות לתמרור 307                           0
5482אי ציות לתמרור 420                           6
5483אי ציות לתמרור 422                           6
5484אי ציות לתמרור 408                           6
5485אי ציות לתמרור 409                           6
5486אי ציות לתמרור 405                           6
5487אי ציות לתמרור 406                           6
5488אי ציות לתמרור 415                           6
5489אי ציות לתמרור 417                           6
5490אי ציות לתמרור 416                           6
5491אי ציות לתמרור ב-26                          0
5492אי ציות לתמרור 418 למעט אוטובוס              0
5493אי ציות לתמרור 501                           0
5495אי ציות לתמרור ב-38 (תמרור נייד המחייב לעצור)0
5496אי ציות לתמרור 204                           6
5497אי ציות לתמרור 205                           6
5498אי ציות לתמרור 206                           6
5499אי ציות לתמרור 207                           6
5500אי ציות לתמרור 203                           6
5501אי ציות לתמרור 201                           6
5502אי ציות לתמרור 202                           6
5503אי ציות לתמרור 208                           6
5504אי ציות לתמרור 303                           4
5505אי ציות לתמרור 214                           6
5506אי ציות לתמרור 215                           6
5507אי ציות לתמרור 219                           0
5508אי ציות לתמרור 218                           0
5509אי ציות לתמרור 216                           6
5510אי ציות לתמרור 227                           0
5511אי ציות לתמרור 226                           0
5512אי ציות לתמרור 815                           0
5517פנסי חזית לא נקיים                           0
5526חוסר אור באופנוע עם רכב צדי                  4
5528חוסר אורות במכונה ניידת או נגררת             0
5529פנס בלימה לא תקין                            0
5531לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת                2
5534אי הארת פנס משולש                            4
5535שימוש בפנסי ערפל                             0
5536אור דרך בדרך עירונית מוארת                   0
5537שימוש בפנס לנסיעה אחורנית ללא צורך           0
5538העדר סל אשפה באוטובוס המסיע נוסעים           0
5540העדר מטפה (למעט רכב פרטי, טרקטור ואופנוע)    0
5541חוסר מנעול בטחון                             0
5542חוסר מנעול בטחון או מכשיר נעילה              0
5545אי התקנת אחת מהמראות ברכב משנת 1976 ואילך    0
5547העדר משולש אזהרה (למעט אופנוע)               0
5549אי הצבת משולש אזהרה מאחורי רכב עומד          0
5550משולש אזהרה לא נראה ממרחק 100 מטר לפחות      0
5551חוסר פנס אזהרה ברכב                          0
5554העדר נעלי בטחון רכב מעל 5,000 קג-למעט אוטובוס0
5555הפעלת צופר זמן ממושך מן הדרוש                0
5556שמוש בצופר בדרך עירונית                      0
5559הפעלת סירנה/אור מהבהב ללא היתר               0
5561חוסר שתי לוחיות זהוי                         0
5562חוסר לוחית זהוי קדמית/אחורית                 0
5564חוסר לוחית זיהוי בגרור                       0
5565אי התקנת לוחיות זיהוי "במבחן"                0
5571לוחית זיהוי אחורית לא תקינה                  0
5572המספר בשתי לוחיות לא נראה-40מ' רכב 4 גלגלים+ 0
5573המספר בלוחית לא נראה 40מ' רכב 4 גלגלים ויותר 0
5575רישום לוחיות זהוי לא נראה מ-20 מטר           0
5576מספר בלוחית לא נראה מ-20מ'-רכב 2-3 גלגלים    0
5578אי סימון רכב בזמן הוראת נהיגה                0
5579אי סימון רכב בזמן הוראת נהיגה                0
5581אי הסרת סימן ההיכר להוראה                    0
5582אי סימון רכב בזמן הדרכה                      0
5583אי סימון רכב בזמן הדרכה                      0
5584אי סימון רכב בזמן הדרכה                      0
5585סימון רכב כשלא מדריכים בו                    0
5586חוסר שלטים "ילדים"                           0
5587חוסר שלט "ילדים" מלפנים/מאחור                0
5590אי הסרת שלט "ילדים" מלפנים/מאחור             0
5591אי הסרת שלט "ילדים" מאחור                    0
5595רכב לא מסומן במחזיר אור                      0
5596סימון המחזיר אור לא נקי                      0
5597סימון המחזיר אור דהוי/מטושטש                 0
5599סימון המחזיר אור מוסתר ואינו נראה לעין       0
5600חוסר רשום מהירות מותרת מלפנים/מאחור          0
5603רישום מהירות מאחור לא תקינה                  0
5607גרירת מכונה נגררת ברכב פרטי השוקל עד 2200 ק"ג0
5608גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק"ג2
5609גרירת נגררת במסחרית שמשקלה פחות מ-2,200 קג   0
5610גרירת מנועי במסחרית שמשקלה פחות מ-2,200 ק"ג  2
5611גרירת רכב מנועי על ידי מונית                 2
5612גרירת יותר מגרור אחד                         0
5613גרירת יותר מרכב אחד                          2
5616גרירה ע"י רכב בעל שלושה גלגלים               0
5617גרירת רכב במכונה ניידת/אוטובוס/רכב ציבורי    0
5618גרירה באופנוע ללא היתר                       2
5619גרירת גרור חקלאי שלא ע"י טרקטור              0
5620גרירת רכב מנועי                              0
5621גרירה כשהמרחק בין כלי הרכב עולה על 2.5 מטר   0
5622אי הרמת גלגלי הסרן של הנגרר                  0
5623גררת מכונה ברכב פחות מ2.2טון,והפרת תנאי היתר 0
5624גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה             2
5626חוסר סימון "גורר"                            0
5627הסימון "גורר" לא נראה לעין                   0
5628חוסר סימון "נגרר" בחלק האחורי                0
5629הסימון "נגרר" לא נראה לעין                   0
5630אי התקנת פנס אור אדום בקצה השמאלי של הנגרר   0
5631חוסר מספר הזיהוי של הגורר על הנגרר           0
5632אי התקנת פנס להארת לוחית הזיהוי של הנגרר     0
5633אי הארת אמצעי חיבור בזמן תאורה               0
5635נהיגת רכב שממנו עולים גרגרים                 6
5637המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה             4
5638המטען או מכסהו חוסמים את תא הנהג             4
5639מטען/מכסה מטען מסתיר את לוחית הזיהוי         0
5641מטען/מכסה מטען מסתיר לוחית הזיהוי            0
5645מטען/מכסה המטען מסתיר מחווני כוון            0
5647מטען המסתיר מחזירורים                        0
5649מטען המסתיר פנסים                            0
5651המטען מסתיר את הפנס האחורי                   0
5663הובלת מכולה ללא התקני חיבור סובב             0
5664הובלת מכולה ברכב שלא אושר/בניגוד להיתר       8
5665הובלת מכולה הבולטת מאחור                     0
5666הובלת מכולה ברכב עם דפנות/דלתות              8
5667הובלת מכולה ברכב עם דופן מורכב שאינו סגור    8
5668הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב     8
5669אי החזקת רשיונות ותעודת ביטוח                0
5670אי החזקת רשימת תנאי רשיון נהיגה/רכב          0
5671אי החזקת היתר                                0
5672אי החזקת היתר ההדרכה בזמן הדרכה              0
5673אי הודעה על שינוי כתובת                      0
5674אי הודעה על שינוי כתובת                      0
5679אי החזרת רשיון ישן לאחר קבלת החדש            0
5680אי החזרת רשיון ישן לאחר קבלת החדש            0
5681הוראת/הדרכת תלמיד ללא אישור רפואי            0
5682הוראת/הדרכת נהיגה למי שלא מלאו לו 15 שנה     0
5683הוראה באופנוע עד 50 סמק -תלמיד פחות מ-16 שנה 0
5684הוראה ברכב עד 4000ק"ג תלמיד פחות מ-16.5 שנים 0
5685הוראת מי שטרם מלאו לו 18-אופנוע              0
5689רשיון נהיגה פקע פחות מ-6 חודשים              8
5691רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים              6
5692השתמש ברשיון סחר שלא כדין                    0
5693חוסר יומן נסיעות                             0
5694אי רישום ביומן רכב במבחן עפ"י רשיון סחר      0
5695אי החתמת יומן רכב במבחן עפ"י רשיון סחר       0
5696הרשה לנוסע לצאת שלא בתחנה- כרטיסן            0
5697הרשה לנוסע להכנס שלא בתחנה- כרטיסן           0
5698הרשה לנוסע לצאת שלא בתחנה                    0
5699הרשה לנוסע להכנס שלא בתחנה                   0
5700אי הפעלת מחוון כוון                          0
5703הרשה להעמיד מזוודה המפריעה לנוסעים           0
5704הרשה להעמיד מטען המפריע לנוסעים              0
5705מכירת כרטיסים בזמן נהיגה                     0
5706חוסר נקיון סביר באוטובוס                     0
5707כרטיסן באוטובוס שאינו נקי                    0
5708עמידה בתחנה זמן ממושך מן הדרוש               0
5709עצירה שלא בתחנה                              0
5712העדר ציוד מלא לעזרה ראשונה                   0
5713העדר שני מטפים לכיבוי שריפה                  0
5714חוסר שני פטישים לניפוץ חלון בעת סכנה         0
5715אי הצבת מספר הקו מלפנים                      0
5716אי הצבת מספר הקו מאחור                       0
5717אי הצבת מספר הקו מלפנים ומאחור               0
5718נהג המשוחח ללא צורך בזמן נסיעה               0
5721נוסע המשוחח עם הנהג ללא צורך בזמן נסיעה      0
5722הסתרת הדרך לנהג                              0
5723הוצאת חלק מהגוף מבעד לחלון אוטובוס           0
5724ירידה מאוטובוס נע                            0
5725יריקה בתוך האוטובוס                          0
5726כניסה לאוטובוס שלא לפי התור                  0
5727כניסה לאחר הכרזת הנהג שאין לעלות             0
5728השלכת חפצים מהאוטובוס                        0
5729השלכת חפץ מאוטובוס שעלול להרגיז אדם          0
5730השלכת חפץ העלול לגרום נזק לרכוש מחוץ לאוטובוס0
5735נהיגת מונית ללא לוחית פרטי נהג-עברית,לטינית  0
5736נהיגת מונית ללא לוחית פרטי בעל מונית ורשיון  0
5743חוסר מגבה בעל כושר מתאים                     0
5744חוסר גלגל חלופי תקין ברכב                    0
5745חוסר כלים להחלפת גלגל                        0
5759הסעת יותר מאדם אחד לצד הנהג ללא היתר         0
5760הסעת אנשים לצד הנהג שלא לפי ההיתר            0
5770הסעת נוסע שחלק מגופו לא בפנים הרכב           0
5771נוסע ברכב שחלק מגופו לא בפנים הרכב           0
5773הסעת אנשים מעל למותר ברשיון סחר רכב "במבחן"  0
5774הובלת מטען שלא לבדיקת כושר רכב "במבחן"       0
5779מילוי דלק בקרבת אדם מעשן                     0
5780הנחה לאחר למלא דלק ליד אדם מעשן              0
5789נזק לדרך והפרעת התנועה                       0
5790זחלילי רכב עשויים לגרום נזק לדרך             0
5791רכב בעל חישוקי מתכת                          0
5792גרירת רכב בעל חישוקי מתכת                    0
5793רכב הפולט עשן במידה העלולה להטריד עוברי דרך  6
5794פליטת עשן מרכב עומד העלולה להטריד            6
5795פליטת עשן הפוגעת בבטיחות                     6
5796רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות6
5799נזילת שמן העלולה להטריד או לפגוע בבטיחות     6
5800נזילת שמן רכב עומד-עלולה להטריד או לפגוע     6
5803רכב המשמיע רעש בלתי רגיל עקב ליקוי           0
5807השלכת חפץ מתוך רכב                           0
5816טשטוש תמרור                                  0
5817שימוש לצרכי תעמולה/פרסומת בתמרור             0
5818שימוש לתעמולה/פרסומת בדמות תמרור             0
5819שימוש לתעמולה/פרסומת בדמות תמרור עם ציור     0
5820אי הרכבת משקפיים או עדשות מגע בנהיגה         0
5821העדר משקפים נוספים-אטובוס/מונית/מסחרית מעל 8 0
5825הובלת חפץ המונע שליטה ברכב – אופנוע          0
5828הנוהג באופנוע שאינו מותאם למספר הרוכבים עליו 0
5829נסיעה באופנוע -מס' נוסעים איננו מותאם        0
5830הרכבת נוסע כששתי רגליו לא משני הצדדים        0
5831נוסע רוכב באופנוע שתי רגליו לא משני צדדים    0
5832הנוהג באופנוע אינו יושב על המושב המיועד לכך  0
5833הרכבת נוסע שלא על המושב המיועד לכך – אופנוע  0
5834נסיעה לצד רכב אחר – אופנוע                   0
5835נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן                   0
5836הרכבת נוסע ללא קסדה-אופנוע או תלת אופנוע     0
5837קסדת מגן אינה קשורה-אופנוע או תלת אופנוע     0
5838קסדת מגן לא לפי התקן-אופנוע או תלת אופנוע    0
5839נוסע רוכב באופנוע או תלת אופנוע ללא קסדה     0
5840אי חבישת קסדת מגן ע"י מורה                   0
5841הוראת נהיגה כשמתלמד לא חובש קסדה             0
5842אי חבישת קסדת מגן ע"י מדריך                  0
5843הדרכת נהיגה כשמתלמד לא חובש קסדה             0
5844אי חבישת קסדת מגן כלומד נהיגה                0
5846רכיבה על אופניים ללא פנס או מחזיר אור        0
5847פנס אחורי באופנים ללא כנף אחורית-לא מאיר     0
5848פנס קבוע אינו מאיר בתלת אופן                 0
5849שני פנסים לא מאירים תלת אופן-גלגל יחיד קדימה 0
5850אור פנסי רוחב בתלת-אופן אינו נראה מ-150 מטר  0
5851שני פנסים לא מאירים תלת אופן-גלגל יחיד מאחור 0
5852העדר מחזיר אור                               0
5853חוסר פס מחזיר אור                            0
5854פס מחזיר אור לא נקי                          0
5855אין מחזיר אור אדום כנף שמאל אחור תלת אופן    0
5856אין שני מחזירי אור אדומים תלת אופן           0
5857העדר פעמון באופניים                          0
5858מנגנון הבלימה באופניים אינו תקין             0
5859רכיבה על אופניים במצב לא תקין                0
5860הובלת חפץ המונע שליטה באופניים               0
5862הובלת חפץ חורג מאחור באופניים                0
5863הרכבת ילד על אופניים ללא מושב מיוחד          0
5864הרכבת ילד מעל גיל 8 על אופניים               0
5865הרכבת נוסע על אופניים (למעט תלת-אופן)        0
5866הנוסע באופניים כאדם נוסף (למעט תלת-אופן)     0
5868רכיבה שלא על המושב                           0
5869רכיבה על אופניים על המדרכה                   0
5870רכיבה על אופניים שלא בשביל אופניים           0
5871אחיזה ברכב נע תוך כדי רכיבה                  0
5872נסיעה שלא בצד ימין של הכביש – אופניים        0
5873נסיעה לצד רכב אחר – אופניים                  0
5874עקיפת רכב נע ללא זהירות – אופנים             0
5875עקיפת רכב עומד ללא זהירות – אופנים           0
5876אי ציות לתמרור 402 – איסור כניסת אופניים     6
5877אי ציות לתמרור 412                           0
5878הליכה בכביש כשיש לצידו מדרכה                 0
5879הליכה בכביש כשיש לצידו שוליים תקינים         0
5880הליכה בכביש כשיש לצידו שביל להולכי רגל       0
5881הליכה בכביש שלא בצד שמאל                     0
5882חציית כביש כשברמזור אור אדום – הולכי רגל     0
5883חציית כביש שלא במעבר חצייה                   0
5884חציית כביש שלא במנהרה                        0
5885חציית כביש שלא על גשר להולכי רגל             0
5886חציית כביש שלא ליד צומת                      0
5887חציית כביש שלא בקו ישר וקצר                  0
5888חציית כביש בצורה מסוכנת                      0
5889חציית כביש במקום שיש מעקה בטיחות להולכי רגל  0
5890חציית כביש במקום שבו מותקנת גדר בשטח ההפרדה  0
5891חציית כביש במקום שבו גדלה צמחיה בשטח הפרדה   0
5892ירידה ממדרכה לכביש, ללא זהירות               0
5893ירידה ללא זהירות לכביש                       0
5895הפרעת הולכי רגל על מדרכה                     0
5896העמדת עגלת יד במקום אסור                     0
5897הפרעה להולכי רגל על המדרכה                   0
5898הימצאות בכביש שלא בתוקף תפקיד רשמי           0
5899אי פינוי דרך לרכב בטחון – הולך רגל           0
5900הימצאות מעבר למעקה בטיחות                    0
5901שמוש בדרך לא לפי המתקנים שבה – הולכי רגל     0
5902אי ציות לתמרור 413                           0
5903אי ציות לתמרור 410                           6
5904העדר אורות בעגלה הרתומה לבע"ח או לרכב אחר    0
5905הולכת בעל חיים על המדרכה                     0
5906אי פינוי הכביש לתנועה על-ידי רכב לא מנועי    0
5907חציית שטח הפרדה ע"י בעל חיים                 0
5908אי מניעה מבעלי חיים לעלות על דרך             0
5909השארת בעל חיים ללא השגחה                     0
5910הולכת עדר בדרך                               0
5911ב-61 ,עגלה רתומה לב"עח-איסור כניסה           0
5912אי ציות לתמרור 432 – איסור חניה              0
5913אי ציות לתמרור 433 – איסור עצירה             0
5915אי ציות לתמרור 226                           0
5916אי ציות לתמרור 509 – איסור העמדת מונית בתחנה 0
5917אי ציות לתמרור 507                           0
5918ג-2 העמדת רכב בתחנת הסעה לחיילים             0
5919אי ציות לתמרור ב-28                          0
5920עצירת רכב במקום המיועד לנכה                  0
5921אי ציות לתמרור 815                           0
5922אי ציות לתמרור 818                           0
5923אי ציות לתמרור 820                           0
5924אי ציות לתמרור 513 – עצירת רכב לא מורשה      0
5925אי ציות לתמרור 512-עצירה במפרץ לסוג רכב מסוים0
5926אי ציות לתמרור 512-עצירה קו קטעים            0
5927עצירה וחנייה בתחום תחנת אוטובוס              0
5928עצירה לפני תמרור תחנת אוטובוס                0
5929עצירה אחרי תמרור תחנת אוטובוס                0
5930עצירה מול תחום תחנת אוטובוס -כביש פחות מ-12מ'0
5931עצירה מול תמרור תחנת אוטובוס בשטח לפני התמרור0
5932עצירה מול תמרור תחנת אוטובסבשטח מאחורי התמרור0
5935עצירה על גשר                                 0
5938עצירה המפריעה לתנועה                         0
5939חניית רכב או מכלית להובלת חומר מתלקח         0
5940החניית רכב עמוס גלילי חומר מתלקח ליד מבנה קבע0
5941החניית רכב העמוס בחומר מתלקח, ליד מבנה קבע   0
5942עצירה דרך לא ערונית שלא להעלאת/הורדת נוסעים  0
5943עצירה על שול דרך – דרך לא עירונית            0
5944עצירה בכניסה לשטח המיועד להולכי רגל          0
5945עצירה במעבר חציה                             0
5946עצירה לפני מעבר חציה בתחום 12 מטר            0
5947עצירה סמוך לקו העצירה שלפני צומת/מעבר חצייה (0
5948עצירה בצד מעקה בטיחות                        0
5949עצירה בתוך צומת                              0
5950עצירת רכב בתחום 12 מטר מצומת                 0
5951עצירה בכביש ליד קו הפרדה בלתי מרוסק          0
5952חציית שטח הפרדה על ידי רכב                   0
5953עצירת רכב או חלק ממנו על המדרכה              0
5957עצירה בתחום 20 מ' לפני ואחרי מפגש מסילת ברזל 0
5958פנס אחורי אינו מאיר                          2
5959החניית רכב על שביל המיועד לאופניים           0
5960העמדת רכב בתוך שטח הפרדה                     0
5961עצירה בצד שמאל של דרך דו סטרית או דרך המחולקת0
5962עצירה בניגוד לכיוון הנסיעה                   0
5963אי הפסקת אות אחרי פניה שמאלה                 0
5964חניה שלא בקו מקביל לשפת הכביש                0
5965חניה במרחק העולה על 40 ס"מ משפת הכביש        0
5966העמדה של גרור                                0
5967העמדה  של נתמך                               0
5968העמדה של רכב שרחבו מעל 2.50 מטר              0
5969עצירה בצד רכב אחר חונה                       0
5972העמדת אוטובוס (המיועד להסיע יותר מ-20 נוסעים)0
5973אי ציות לתמרור 433 – איסור חניה              0
5974אי ציות לתמרור 818                           0
5976עצירה המפריעה לתנועה                         0
5977עצירה במעבר חצייה                            0
5978חניה לפני מעבר חצייה                         0
5979עצירת רכב סמוך לקו עצירה שלפני צומת או מעבר ח0
5980העמדה של גרור                                0
5981העמדה של נתמך                                0
5982העמדה של רכב שרחבו מעל 2.5 מטר               0
5983עצירה לצד רכב חונה                           0
5984אי ציות לתמרור ב-29 גרירה                    0
5985החנת את הרכב הנ"ל לאורך אבני שפה אדום-לבן    0
5986העמדת רכב בתחום של תחנת אוטובוס              0
5987העמדת רכב מול תחום תחנת אוטובוס              0
5988העמדת רכב אחרי תמרור תחנת אוטובוס            0
5989העמדת רכב לפני תמרור תחנת אוטובוס            0
5990העמדת רכב מול תמרור תחנת אוטובוס             0
5991העמדת רכב מול תמרור תחנת אוטובוס             0
5992העמדת רכב בתחום תחנת מוניות                  0
5993העמדת רכב לצידו של רכב חונה                  0
5994העמדת רכב על המדרכה                          0
5997העמדת רכב בתוך צומת                          0
5998העמדה או חנייה ליד קו הפרדה רצוף             0
6000העמדת רכב שלא במקביל לשפת הכביש              0
6004אי ציות לתמרור ב-29                          0
6005העמדה/החנייה לצד רכב חונה                    0
6006העמדת/החניית רכב המפריע לתנועה               0
6007העמדת/החניית רכב במעבר חצייה                 0
6008חנייה בתחום 12 מ לפני מעבר חצייה             0
6009העמדה/החנייה סמוך לקו עצירה                  0
6011החנית את הרכב הנ"ל במקום המיועד לנכים בלבד   0
6012העמדה/החנייה של רכב על גשר                   0
6016העמדת רכב בתחום 5 מטר מברז כיבוי             0
6017העמדה/חניה במקום אסור לחניה ומסומן           0
6021נסיעת שרות לנתב"ג ללא רשיון                  0
6022נסיעת שירות לנתב"ג שלא בהתאם לתנאי הרשיון    0
6023הסעת נוסעים מנתב"ג ללא היתר                  0
6026שידול נוסעים לנסוע במונית מנתב"ג             0
6027חניה באופן המסתיר תמרור-קנס מוגדל            0
6028עצירה בצד שמאל של דרך דו-סטרית               0
6029עצירה בניגוד לכיוון הנסיעה                   0
6030חניה על שביל אופניים-קנס מוגדל               0
6031העמדת רכב על המדרכה-קנס מוגדל                0
6032העמדת רכב בתחום 12 מטר מצומת                 0
6033עצירת רכב בתוך צומת-קנס מוגדל                0
6034חניה בכניסה לשטח של כלי רכב                  0
6035עצירה בתחום 20 מטר ממפגש רכבת                0
6036עצירה בכביש ליד קו הפרדה בלתי מרוסק          0
6037עצירה על גשר-קנס מוגדל                       0
6038עצירה בתחום תחנת אוטובוס                     0
6039העמדת רכב מול תחנת אוטובוס                   0
6040העמדת רכב מול תחנת אוטובוס                   0
6041חניה מול תחנת אוטובוס                        0
6042עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס              0
6043עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס              0
6044עצירת רכב בצד מעקה בטיחות                    0
6045עצירה בתחום תחנת מוניות-קנס מוגדל            0
6046אי ציות לתמרור ג-2-קנס מוגדל                 0
6047חניה במקום השמור לנכה – קנס מוגדל            0
6049אי סימון ציוד עבודה במחזיר אור               0
6050אי סימון אמצעי החיבור בגרירה                 0
6051לימוד נהיגה בטרקטור, כשלא מלאו לתלמיד 15 שנה 0
6052למד נהיגה באופנוע בטרם מלאו לו 18            0
6053אי הצגת תו זיהוי של הנהג                     0
6054שינוי מבנה רכב                               0
6055נהיגה ברכב לא תקין שהוחלט לאסור את השימוש בו 0
6056רכב לא תקין ללא מתן הודעת אי שימוש           0
6057איסור שימוש ברכב שאיננו תקין                 0
6061אי התקנת מגיני בוץ                           0
6064רכב לא תקין שלא נאסר בשימוש                  0
6065אי החזקת רשיון נהיגה                         0
6066אי החזקת רשיון רכב                           0
6067אי החזקת תעודת ביטוח                         0
6068אי החזקת רשיונות נהיגה ורכב                  0
6069אי החזקת רשיון נהיגה ותעודת ביטוח            0
6070אי החזקת רשיון רכב ותעודת ביטוח              0
6071אי ציות לתמרור 302 עצור                      4
6073הפעלת מקלט רדיו בקול רם ע"י הנהג             0
6078איסור שימוש ברכב שבלמיו אינם תקינים          0
6079איסור שימוש ברכב שמערכת ההגה לקויה           0
6080איסור שימוש ברכב שמערכת השלדה לקויה          0
6081איסור שימוש ברכב שמתליו אינם תקינים          0
6082העדר רישום משקל על הדופן של רכב משא          0
6089אי מילוי הגבלה או תנאי של רשיון רכב          0
6103אי השלמת עקיפה לפני צומת                     6
6104עקיפת רכב שנעצר לפני צומת                    8
6105עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה               8
6106עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל          8
6107רכב עם מטען חורג שלא האיט                    4
6108רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש          4
6109רכב עם מטען חורג שלא עצר                     4
6118חציית מסילת ברזל כשהמחסום נע                 0
6119חציית מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה            0
6121שימוש לא נכון בחגורת בטיחות-בוחן             0
6122אי שמוש בחגורת בטיחות-תלמיד                  0
6148נהג המרשה לנוסע להכנס לאוטובוס בתנועה        0
6149עצירת רכב המיועד לרוכלות בצידי הדרך          0
6152עצירת רכב בין גדרות כביש מהיר                0
6153עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף                10
6154העמדת רכב על מדרכה באופן המפריע להולכי רגל   0
6167הובלת פחם ואפר יבש ברכב שלא מיועד לכך        6
6168הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי                 6
6169הובלת אפר מרחף או מלט ברכב שלא יועד לכך      6
6170העדר סל אשפה ברכב.                           0
6173מטען חורג עד מטר ואינו יחידה אחת             0
6175מטען חורג מרוחב הכולל של הרכב                0
6176המטען חורג מהקרקעית                          0
6177מחוון כיוון אינו תקין                        0
6178אי הארת גרור                                 0
6180המטען אינו מחוזק היטב                        8
6181התקנת פנס נוסף                               0
6182(הסיע באוטובוס מטען שמפריע (נהג              0
6183(הרשאה להכניס מטען מפריע (נהג                0
6184(הרשאה להכניס מטען מפריע (כרטיסן             0
6185(הסעת דבר העלול ללכלך (נהג                   0
6186(הרשאה להכניס דבר העלול ללכלך (נהג           0
6187(הרשאה להכניס דבר העלול ללכלך (כרט           0
6188אי מתן זכות קדימה בצומת לרכב מימין           6
6189אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה               6
6190אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה            6
6191אי מתן ז"ק להולך רגל בעליה למדרכה או לשול    6
6192אי מתן ז"ק לרכב הנע בכביש -ביציאה מחצרים     6
6193הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי               6
6199עקיפת רכב עוקף ע"י אוטובוס, רכב מסחרי או רכב 6
6200מכסה המטען אינו מחוזק היטב                   8
6201עקיפה לפני מעבר חציה                         6
6202החניית רכב בצורה לא בטוחה, בדרך משופעת       0
6205הוצאת רכב מהחסנה ללא תשלום.                  0
6209נהיגת רכב שאינו רשום באזור-ללא היתר          0
6210בדיקת אוטובוס לפני התחלת נסיעה               0
6211סירוב להבדק בדיקת נשיפה                      0
6212כניסה למפגש מסילת ברזל -ללא יכולת להמשך נסיעה6
6243נהיגת מכונה ניידת ללא אישור בדיקת מוסך מורשה 0
6245הפרעה לתנועה/עכוב תנועה                      4
6246הטרדה/הפרעה לעוברי דרך בנסיעה אחורנית        0
6247נהיגה שלא מימין לשטח סגור/למבנה שנמצא בכביש  0
6249נסיון לעקיפה/סטיה אחרי תמרור מפגש מסילת ברזל 4
6250עקיפה/סטיה לעקיפה בצומת                      6
6251פניית פרסה-סיכון עוברי דרך-נסיבות מחמירות    8
6252פנית פרסה בקרבת עקומה/פסגה תלולה             0
6253נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול                 10
6254נהיגת רכב בשיכרות (בדיקת דם)                 10
6256פנס/י הרוחב אינו/אינם מאיר/ים                4
6257פנס/י חניה/רוחב/אחורי אינם נקיים             0
6258מתקן מפיץ אור ברכב ארוך או רחב               4
6259פנס בלימה מהבהב                              0
6260הפעלת צופר אויר/צופר מוזיקלי                 0
6261לוחיות הזהוי אינן נקיות                      0
6262לוחית הזיהוי אינה תקינה – רכב 4 גלגלים ומעלה 0
6263גורר/נתמך שאחד מגלגליו לו תקין               0
6264נהיגת רכב שעולה ממנו אבק/שנשפך ממנו חומר     6
6265הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי מתאים           6
6266מכסה מטען מסתיר את הפנסים                    0
6267מטען חורג מהחלק הקדמי/האחורי של הרכב יותר ממט0
6268אי סימון מטען חורג מלפנים                    0
6269משולש המסמן מטען שחורג מלפנים/מאחור מלוכלך   0
6270אי הצגת רשיון נהיגה/רכב/ביטוח                0
6271אי הצגת ר.נ/רשיון רכב/בטוח -ע"י בעל שליטה    0
6272אי הודעה על שינוי שם ברשיון הנהיגה           0
6273רשיונות/תעודות לא נקיים                      0
6279נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש        8
6280נהג המרשה לנוסע לצאת מהאוטובוס בתנועה        0
6282אי הפסקת פעולת מכוון כוון שמאל/ימין          0
6283העלאה/הורדת נוסע בדרך מהירה                  0
6284נוסע העולה לרכב/יורד מהרכב בתנועה            0
6285נהג המרשה לעלות/לרדת מהרכב בתנועה            0
6286נוסע העולה לרכב/יורד מהרכב מצד שמאל          0
6287נהג המניח לנוסע לעלות לרכב/לרדת מרכב מצד שמאל0
6288עלית/ירדת מהרכב מצד ימין -הרכב עומד בצד שמאל 0
6289התרה לנוסע לעלות או לרדת מצד ימין כשהרכב בשמא0
6293מלוי דלק/הנחה לאחר למלא דלק כשהמנוע פועל     0
6294מילוי דלק בקרבת אש                           0
6295מלוי דלק באוטובוס כשיש בו נוסעים             0
6296מלוי דלק ברכב שיש בו יותר מ-11 נוסעים        0
6297נהיגת רכב שגלגליו עלולים לגרום נזק           0
6298גרירת רכב שגלגליו עלולים לגרום נזק לדרך      0
6299חפץ הנשרך מרכב (חבל/חוט ברזל וכד')           0
6300פגיעה/השחתת תמרור                            0
6301סילוק/הזזת תמרור                             0
6302פגיעה/השחתת אביזרי תמרור                     0
6303סילוק/הזזת אביזרי תמרור                      0
6304הובלת חפץ החורג מלפנים/מאחור – אופנוע        0
6305הובלת חפץ החורג מלפנים/מאחור – אופניים       0
6306עצירה בתחום 2 מטר מברז כיבוי-מסומן על המדרכה 0
6307עצירה באופן המסתיר תמרור/חלק מתמרור          0
6308תיקון רכב בדרך/במקום חניה צבורי              0
6309עצרת בתחום 2מ' מברז כיבוי-מסומן בסימון מיוחד 0
6310החנית רכב כשהמנוע פועל                       0
6315אי החזרת רשיון שבוטל/שפג תקפו לרשות          0
6316נסיעה בניגוד לתנאי רשיון מיוחד               0
6320הסעה בניגוד לרשיון הסעה                      0
6321אי פרסום תנאי קו שרות ע"י בעל רשיון          0
6327הסעה במונית-מספר העולה על הרשום ברשיון הרכב  0
6330עזרה לנוסע במונית                            0
6331התנהגות וחובות נהג במונית                    0
6334אי המצאות סלי אשפה במונית                    0
6335אי סימון מונית לפי התקנות (התוספת הרבעית)    0
6348אי ציות לתמרור ב-68 רכב המוביל חומר          6
6349אי שמירת מרחק                                0
6364מהירות מעל המצויין ברשיון הרכב               0
6368אי עצירה לפני המסילה בעת אות אזהרה           8
6369אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע              8
6370אי עצירה לפני מפגש בהתקרב רכבת               8
6371אי עצירה לפני מפגש כשלידו תמרור "עצור"       8
6372אי מילוי הוראות בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל  0
6373אי ציות אוטובוס לתמרור ב-37 במפגש מסילת ברזל 0
6374חצית מסילת ברזל (אוטובס/רכב הסעה) דרך לא סלול4
6375תנועת מכונה ניידת על הכביש                   6
6376נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות            6
6377החניית רכב המוצע למכירה                      0
6378החניית רכב שתוקף רשיונו פקע                  0
6379אי עמעום אור דרך בנסיעה לקראת רכב            4
6380אי עמעום אור הדרך שלא בנסיעה                 4
6381אי עמעום או הדרך בנסיעה אחרי רכב             4
6382פנסי חניה/אחורי לא מאיר בעמידה בדרך לא מוארת 0
6383רכב רוחב 211+ס"מ,דרך לא מואר ללא אורות פנסים 0
6384רכב שרוחבו אינו עולה על 1 מ'  אינו מואר      0
6385עשית מעשה שלא כדין המגביל שימוש בדרך         0
6386אי הסרת מכשול מהדרך (למעט במדרכה)            0
6387הנחת דבר העלול לסכן/להטריד/להפריע-לא במדרכה  0
6388גרמת לאחר להניח דבר העלול לסכן/להפריע/להטריד 0
6389השארת דבר עלול לסכן/להפריע/להטריד-לא במדרכה  0
6390אי סילוק זכוכית מעל פני הדרך אחרי תאונה      0
6391אי סילוק חומר מטריד מעל פני הדרך אחרי תאונה  0
6392אי גידור ואי סימון מקום עבודה (למעט מדרכה)   0
6393אי גידור/סימון חומרי עבודה-למעט במדרכה       0
6394אי הצבת פנס אור צהוב מהבהב -במקום תיקון דרך  0
6395אי הצבת פנס אור צהוב מהבהב -ליד חומרי עבודה  0
6396אי סימון מכשול בדרך (למעט מדרכה)             0
6397השתתפות במרוץ אופניים ללא היתר               0
6398אור פנס אחורי אינו נראה ממרחק  150 מ'        0
6399משקלו הכולל של הרכב עולה על המותר עד %10     0
6400משקלו הכולל של הרכב עולה על המותר%10 – %24.990
6401הובלת מטען גבה מעל 4.8מ'רכב מעל 15,000 ק"ג   0
6403אי שמירת רווח                                0
6404אי ציות לתמרור 407                           6
6405הרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך          8
6406עקיפה בדרך לא פנויהתוך חצית קו לבן רצוף      10
6410הסעת ילד עד גיל 4 מושב אחור רכב שנת 1983ומעלה6
6411הרכבה באופנוע ע"י קטין                       0
6412אי ציות לתמרור ב-65                          0
6413הליכה בכביש עם אוזניות                       0
6414נהיגה עם אוזניות                             0
6415אין 3 מראות תשקיף ברכב משנת 1990             0
6416נהג חדש ללא תוית או שאינה נראית לנהג מאחור   0
6417נהג שאינו נהג חדש הנוהג עם תוית              0
6418עוצמת האור בפנסי החזית אינה שווה             0
6419צבע האורות בפנסי החזית אינו שווה             0
6420אורך רכב עם מטען עלה על 20 מטר               0
6421אי שמירת רווח                                0
6422נהיגה באוטובוס ואי גידור המושב במוט          0
6424פניה שמאלה לכביש דו סטרי                     0
6425העדר טכוגרף תקין ברכב                        8
6426נהיגה שלא  באזור תפעולי                      4
6427פגוש אחורי במשא,גרור,נתמך ורכבעבודה          0
6428פניה שמאלה שלא מהנתיב השמאלי                 0
6430נהג ללא חגורת בטיחות                         6
6433ר,נ, לא תקף לסוג,ר,רכב לא תקף,בטוח,          0
6440נהיגה ללא חגורת בטיחות                       6
6441נוסע במושב קדמי לא חגור                      2
6442הסעת נוסע מושב קדמי לא חגור                  2
6443נוסע במושב האחורי לא חגור                    2
6444ללא אורות 1/11-31/3                          2
6452נהג המסיע נוסע במושב האחורי שאינו חגור       2
6453הפרעה וסיכון לתנועה (נסיבות מחמירות)         0
6455משקל רכב עולה ב-25% מעל המותר                10
6456אי סימון מטען חורג מאחור                     0
6458סיכון הולך רגל במעבר חציה-נסיבות מחמירות     10
6466אי תשלום הוצאות שקילה                        0
6467הסעת נוסעים בשכר                             0
6468הסעת נוסעים במספר העולה על המצוין ברשיון הרכב0
6469העדר דיסקת טכוגרף רזרבית                     8
6470העדר תעודת מכייל מוסמך תקפה                  8
6471העדר מגופות תקינות ושלמות בטכוגרף            8
6473אי ציון פרטי נהג/נסיעה בטכוגרף               8
6474רוחב מעל 40,3 ללא היתר או בניגוד לו          0
6475נהגת טרקטורוןבכביש שלא במושב או בקיבוץ       6
6476נהיגת טרקטורון ללא קסדת מגן  (ע"י הנהג)      0
6477נהיגת טרקטורון כשהנוסע ללא קסדה              0
6478נהיגת טרקטורון שלא הותקנה בו מסגרת בטיחות    0
6479הסעת נוסע בטרקטורון ללא היתר                 0
6480אי החזקת הגה-שימוש בפלאפון                   4
6482נהיגה שלא בכוון החץ                          6
6483עכוב תנועה ואי ירידה לשול מיוצב              4
6484אורך הרכב-רכב מחובר (פול טריילר)             0
6485נהיגה ללא אורות – אופנוע                     2
6486אי ציות לתמרור 435 – איסור חניה              0
6487כניסה לצומת לא מהנתיב הימני-רכב מעל 10,000 קג4
6488נהיגה יותר מ-12 שעות                         8
6489אי עריכת הפסקת נסיעות (במשך 4 שעות)          8
6490העדר הפסקת נהיגה אחרי 8.5 שעות רצופות        8
6491נהגת יותר מ-68 שעות בתקופה של 7 ימים         8
6514אופנוע 50 סמ"ק דרך בין עירונית               0
6521העדר דיסקת טכוגרף באוטובוס קו שירות          8
6522פנסי חזית אינם מאירים                        2
6523נהיגה ללא אורות דלוקים-)אופנוע,מוני          2
6524העדר דיסקת טכוגרף אוטובוס אחר משקל 8000קג+   8
6525העדר דיסקת טכוגרף -רכב מסחרי/עבודה 16,000קג+ 8
6526טכוגרף-רכב חמ"ס מ-1990, מ-8000 ק"ג           8
6527אין דסקת טכוגרף-מסחרי8000 -15999קג משנת 1990 8
6528נהיגה כשברמזור אור אדום                      10
6529גרירת גרור מעל 750 ק"ג ברכב פרטי             2
6530גרור מעל 750ק"ג במסחרי השוקל פחות מ-2,200 ק"ג2
6531פניה שמאלה לכביש דו סטרי עם 2 נתיבים או יותר 0
6532חגורת בטיחות נוסע מושב אחורי                 0
6535מהירות עד 20 קמ"ש מעל,דרך עירונית            0
6536מהירות מ-21עד 30 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש   8
6537דרך עירונית 50 קמ"ש,  מ-31 קמ"ש  ומעלה       10
6541מהירות עד 20 קמ"ש מעל דרך עירונית            0
6542מהירות מ-21 עד 30 קמ"ש מעל, דרך עירונית      8
6543דרך עירונית 426, מ-31 קמ"ש  ומעלה            10
6544מהירות עד 25 קמ"ש מעל,לא עירוני,80 קמ"ש      0
6545מהירות26-40 קמ"ש מעל,לא עירוני,80 קמ"ש       8
6546דרך שאינה עירונית (80 קמ"ש) מ-41 יותר ומעלה  10
6547מהירות עד 25 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית     0
6548מהירות מ-26 עד 40 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית8
6549דרך לא עירונית תמרור 426, 41 קמ"ש+ מעל המותר 10
6550דרך שאינה עירונית ב-66 עד 25 יותר            0
6553מהירות עד 25  קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית    0
6554מהירות 26-40קמ"ש מעל, לא עירוני עם שטח הפרדה 8
6555שטח הפרדה (90 קמ"ש) 41 קמש +,למעט מעל 12000  10
6556דרך מהירה 426 עד25 קמ"ש יותר                 0
6557דרך מהירה 426 , מ-26 עד 40 יותר              8
6558דרך מהירה  עם תמרור 426 מ-41 קמ"ש ומעלה.     10
6559מ-12,000 קג ,בינערוני,תמרור 426 מעל 80קמ"ש   0
6560מ-12 טון בינעירוני ,מ-26-40 קמ"ש מעל המותר   8
6561מסחרי 12 טון+,לא עירונית תמרור 426 ,41 קמש+  10
6562מסחרי 12 טון+,מהירה תמרור 426 ,עד 25 קמ"ש    0
6563מסחרי 12 טון+,מהירה,תמרור 426, 26-40 קמ"ש    8
6564מסחרי 12 טון,מהירה,תמרור 426 ,41 קמ"ש ומעל   10
6565מסחרי 12 טון ,מהירה,תמרור 426 עד 20 קמ"ש     0
6566מסחרי 12 טון,מהירה,תמרור 426 ,21-31 קמ"ש     8
6567מסחרי 12 טון ,מהירה,תמרור 426 מ-31 קמ"ש ומעלה10
6568מהירות תמרור ב-22 עד 25 יותר                 0
6571אופנוע 50 סמ"ק,בינעירוני,עד 25 קמ"ש מעל המותר0
6572אופנוע 50סמ"ק ,26קמ"ש ומעלה,בנערוני,26-40 קמש8
6573רכב איטי דרך עירונית מהירות עד 20קמ"ש כולל   0
6574רכב איטי דרך לא עירונית מהירות עד 25קמ"ש כולל0
6575נהיגת רכב מבלי שבוצעה בדיקת חורף             0
6576נהיגת רכב הנושא סימון אחר שנשיאתו לא הותרה   0
6577שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות מיקרופו4
6578רכב מ-12 טון בינערוני,שטח הפרדה עד 25 קמ"ש   0
6579מסחרי מ-12 טון בינערוני שטח הפרדה 26-40 קמ"ש 0
6580מסחרי מעל 12טון מ-41 קמ"ש לא עירוני+שטח הפרדה0
6581נהג חדש חודשיים ללא מלווה                    0
6585אי ציות לאות ברמזור                          8
6587שימוש ברכב שנאסר לשימוש עקב מטען מ15% ומעלה  0
6588משקל יתר אחריות בעל רכב                      0
6589בעלרכב-רכב נאסר לשמוש מטען מעל 25%           0
6590אי החזקת רשיון נהיגה                         0
6591אי החזקת רשיון רכב                           0
6592אי החזקת תעודת ביטוח                         0
6593אי החזקת רשיונות ותעודת ביטוח                0
6594אי החזקת רשיון נהיגה ותעודת ביטוח            0
6595אי החזקת רשיון רכב ותעודת ביטוח              0
6596אי החזקת רשיונות נהיגה ורכב                  0
6597פקיעת רשיון נהיגה עד 6 חודשים.               8
6598רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים              6
6599אי ציות לתמרור 511                           0
6600הפעלת קו שירות ללא רשיון שירות               0
6601אי מילוי תנאים ברשיון שירות                  0
6602אחריות בעל רכב לרכב שניתנה עליו הודעת אי שימו0
6603נהיגת רכב בהיות הנהג שיכור (אויר נשוף)       0
6605מטען/מכסה מטען המסתיר מראה                   4
6606אי ציות לתמרור 803 העמדת רכב סמוך לקו רצוף   0
6607לוחית זיהוי אחורית מוסתרת       '            0
6608אי ציות לתמרור ד – 7                         0
6609אי ציות לתמרור ב- 20 מהירות  עירוני          0
6610אי ציות תמרור ב 20 מהירות בינעירוני          0
6614אי מילוי תנאים ברשיון השירותאוטובוס          0
6615הפעלת קו שרות ללא רשיוןשרות אוטובוס          0
6617גרירת רכב על ידי מכונה ניידת                 0
6618נהיגה ברכב עם פרסומת מתחלפת                  0
6619אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון       4
6620אורות חורף 1/11-31/3 דרך עירונית             2
6621אורות חורף 1/11-31/3 דרך שאינה עירונית       2
6622מטען רחב – ללא היתר                          0
6623מטען רחב מ3.4מ' רכב מסחרי משקל15 טון ומעלה   0
6624הרכבת באופנוע                                0
6625בדיקת אוטובוס בתום נסיעה                     0
6626אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור)              4
6627אי ציות לתמרור 302 בצומת -אי מתן זכות קדימה  10
6628אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת           4
6629302 לא בצומת – אי מתן זכות קדימה             10
6630אי עצירה ואי מתן ז"ק-לא בצומת-תמרור 302      10
6631אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה10
6632301 לא בצומת – אי מתן זכות קדימה             10
6641עשיית מעשה שלא כדין, המגביל את השימוש במדרכה 0
6642אי הסרת מכשול במדרכה                         0
6643הנחת דבר העלול לסכן/להטריד/להפריע-מדרכה      0
6644הגורם לאחר להניח דבר עלול לסכן וכ"ו -מדרכה   0
6645השארת דבר עלול לסכן/להפריע/להטריד-על המדרכה  0
6646אי גידור ואי סימון של מקום העבודה במדרכה     0
6647אי גידור ואי סימון של מקום העבודה במדרכה     0
6649מהירות עד 25 קמ"ש מעל המותר דרך מהירה        0
6650מהירות,דרך מהירה מ-26קמ"ש עד 40קמ"ש          8
6651מהירות,דרך מהירה מ-41 קמ"ש ומעלה             10
6652דרך מהירה, אוטובוס, עד 25 קמ"ש מעל המותר     0
6653דרך מהירה,אוטובוס וטיולית 26-40 קמ"ש         8
6654דרך מהירה,אוטובוס וטיולית 41 קמ"ש ומעלה      10
6655מסחרי 12 טון+, עד 25 קמ"ש מעל,דרך מהירה      0
6656מסחרי 12 טון+,26-40קמ"ש מעל,דרך מהירה        8
6657דרך מהירה ,מעל 12 טון,41 קמ"ש ומעלה מעל המותר10
6658רכב במדרכה,2 גלגלים,מעבר 1.3מ',מותר לעצור בכב0
6659הפצת אור צבעוני שלא בגוון המותר              0
6660הפצת אור צבעוני מבלי שהדבר דרוש למילוי התפקיד0
6661נזילת דלק הפוגעת בבטיחות                     6
6662אי ציות לתמרור 807                           0
6669דיסקה/ות לא נקיה/תקינה/נקיות/תקינות          8
6670אי החלפת דיסקה יומית                         8
6671אי החלפת אגד דיסקות                          8
6672אי שמירת יומן נסיעות אישי ברכב               8
6673אי שמירת דיסקות יומיות ברכב                  8
6674אי שמירת אגד דיסקות ברכב                     8
6675שימוש ברשיון סחר למטרות שלא נקבעו בתקנה 293  0
6676נהיגת רכב שאינו רשום באיזור – ללא היתר       0
6677יומן נסיעות לא ברכב בשעת נסיעה               0
6678אי הצגת יומן הנסיעות לשוטר                   0
6679אורך רכב מורכב                               0
6680נהיגה שלא בכביש (רכב דו גלגלי)               0
6681התרה לנהיגה לבלתי מורשה-בידיעה               0
6682התרה לנהיגה לבלתי מורשה-קטין,בידיעה          0
6683הפעלת מנוע של אוטובוס בחניה                  0
6684הסעת נוסעים מעל המותר כשההסעה מבוצעת בשכר    0
6685אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה        0
6686אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע              0
6687אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת              0
6688נהג חדש ללא מלוה 2004-2006                   0
6689נהג חדש צעיר,פחות מ-21 שנה,מעל 2 נוסעים,ללא מ0
6690הסעת ילד קטן משנה בכסא במושב קדמי פנים לחזית 6
6691הסעת ילד קטן משנה בכסא במושב אחורי פנים לחזית6
6692הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים שלא במושב בטיחות6
6693הסעת ילד קטן מ-3 ,מושב אחורי,שלא במושב בטיחות6
6694הסעת ילד בין גיל 3-8 ,מושב אחורי,ללא מגביה   6
6695הסעת ילד 3-8 שנים מושב אחורי,לא רתום         6
6696הסעת ילדמול כרית אוויר שלא נותקה             6
6697שימוש ברכב שנאסר בשימוש – נהג                0
6698שימוש ברכב שנאסר בשימוש( לבעל הרכב)          0
6699נהיגה ללא אורות                              0
6700(נהיגה ברכב ללא רשות(שבל"ר                   0
6701נהיגה כשברמזור אור אדום (לא בצומת)           10
6702נהג ללא חגורת בטיחות                         6
6703נוסע לא חגור                                 2
6704נהג המסיע נוסע לא חגור (מעל גיל 14)          2
6705נהג המסיע נוסע במושב אחורי לא חגור           2
6706נוסע במושב האחורי לא חגור                    2
6707נהיגת רכב שטח  בכביש שלא לשם חצייתו          0
6708אי מילוי תנאים ברשיון שירות                  0
6709הפעלת קו שירות ללא רשיון לקו שירות           0
6710לא ניהלת יומן אישי חודשי ברכב עם טכוגרף      0
6711אי לבישת אפוד זהר בדרך בינערונית             0
6712נהיגה בקולנועית בכביש                        0
6713הרכבת אחר כששתי רגליו אינן על תומכי הרגליים  0
6714קו עצירה,רכבת,עדשה אדומה מהבהבת-אי עצירה     8
6715התרה לאחר לנהוג תחת השפעת אלכוהול/ס          10
6716שימוש ברכב שנאסר לשימוש- בעל הרכב            0
6717רישיון זר                                    0
6718תצוגה הנראית לנהג                            0
6719סירוב לבדיקת שכרות                           10
6720רשיון רכב פקע מעל 4 חודשים ועד 6 חודשים      6
6721סרוב להבדק בדיקות שכרות(מלווה)               0
6722נהיגה תחת השפעת סמים                         10
6723אי ציות לתמרור ה 13                          0
6724שימוש בטלפון נייד ע"י המורה בזמן הוראת נהיגה 0
6725נהיגה שברמזור אות אופקי 708 (בצומת)          0
6726נהיגה שברמזור אות אופקי (לא בצומת)           0
6727שימוש בנתיב בנועד לרכב אחר                   0
6728אי ציות לאור אדום בנסיבות מחמירות            10
6729שימוש בכביש או נתיב שנועד לרכב אחר           0
6730אי ציות לתמרור 513                           0
6731עצירת רכב שאינו מורשה במפרץ-תמרור 512        0
6732עצירת רכב שאינו מורשה ליד קו קטעים-תמרור512  0
6733נסיעה בנתיב רכבת מקומית                      0
6734העמדת רכב על נתיב ברכבת מקומית               0
6735העמדת רכב ברציף או בתחנה                     0
6736הליכה על נתיב ברכבת מקומית                   0
6737חציית נתיב רכבת מקומית במקום אסור            0
6738אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור                 6
6739אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות-הפרעה לאחר    10
6740הפרעה/עיכוב תנועה ע"י עובר דרך               4
6741אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות-המצאות רכב אחר10
6742אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות אחרות         10
6743נהג המסיע נוסע לא חגור (בין גילאים 8 ל 14)   2
6744נהג חדש צעיר ללא מלווה                       0
6745נהג חדש צעיר -ללא מלווה -בשעות הלילה         0
6755נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים 10
6846אי החלפת דיסקה יומית                         0
6847אי החלפת אגד דסקיות                          0
6848אי שמירת יומן נסיעות אישי ברכב               0
6849אי שמירת דיסקות יומיות ברכב                  0
6851אסור הפעלת מנוע,חנייה ,מעל 10ד'              0
6852אי שמירת אגד דיסקות ברכב                     0
6860נהיגה במכונה ניידת ללא היתר                  0
7001רכיבה באופניים בדרך שאינה עירונית שלא בשול   0
7002איסור רכיבה באופניים במעבר חצייה             0
7003רכיבה על אופניים לא תקינים                   0
7004הרכבת אנשים על אופניים מעל גיל 8             0
7005הרכבת אנשים על אופניים חשמליים מעל גיל 8     0
7006התחברות או אחיזה של אופניים ברכב אחר         0
7007רווח בין אופניים לרכב אחר                    0
7008איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה(הגורר)  0
7009רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות 0
7010רכב איטי מהירות דרך עירונית 31 קמ"ש ומעלה    10
7011רכב איטי מהירות דרך עירונית עד 20 קמ"ש       0
7012רכב איטי,דרך שאינה עירונית,26-40 קמ"ש        8
7013רכב איטי דרך שאינה עירונית 41 קמ"ש ומעלה     10
7014רכב איטי,בינערונית,עד 25קמ"ש מעל המותר       0
7015רכב איטי,דרך עירונית, 21 קמ"ש -30 קמ"ש       8
7016רכבת או הרכבת על אופניים ללא קסדת מגן        0
7017רכיבה על אופניים במנהרה                      0
7018הובלת חומר מסוכן העולה על המותר              0
7019רכיבה על אופניים חשמליים כשטרם מלאו 16 שנים  0
7020הובלת חומר מסוכן שאינו ארוז ומסומן כחוק      0
7021הובלת מטען רוחב בזמן תאורה ללא תאורה הולמת   0
7022סירוב לבדיקת שתן לאיתור סמים או אלכוהול      10
7023סירוב לבדיקת דם לאיתור אלכוהול               10
7024הובלת חפץ העולה באורכו על 70 ס"מ             0
7026בניגוד לחוק אסור נהגה בחוף ים-נסיבות מחימרות 0
7027הובלת חומר מסוכן ללא היתר מהמפקח על התעבורה  0
7028הובלת חומר מסוכן ללא אישור מוביל לרכב זה     0
7029הובלת חומר מסוכן שלא עפ"י שטר או תעודת מטען  0
7030הובלת מטען ללא שטר מטען או מסמך להובלה עצמית 0
7031אורך הרכב-רכב מורכב  (סמיטריילר)             0
7032לוחית זיהוי אינה לפי התקן                    0
7033מטען ברוחב מעל 2.5 מטרים ברכב מעל 15 טון כשמה0
7034מטען רחב מעל 2.5מ' ,15 טון +,ללא שלט זהירות  0
7035חריגת מטען מעל 45ס"מ לרוחב,רכב 15 טון ומעלה  0
7036חריגת מטען עד4.8מ' גובה ,15טון+,מטען לא יחידה0
7037חריגת מטען ביותר משליש מאורך משטח ההטענה     0
7038חריגת מטען, אורך, כשהמטען אינו ביחידה אחת    0
7039אי ציות לתמרור 503                           0
7040איסור נהיגה בעגלה בתחום רשות מקומית          0
7041אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה  0
7042אי עצירה לפני מעבר חצייה כשרכב אחר עצר       0
7043הפעלת דופן הרמה הידראולית ללא פנסים דולקים (ר0
7044רשיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועד שנה    6
7045רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה           6
7046איסור נהיגה בעגלה ללא היתר                   0
7047רכיבה על אופניים חשמליים כשטרם מלאו לך 16 שני0
7048רכיבה באופניים חשמליים על מעבר חציה          0
7049רכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים           0
7050רכיבה על אופניים חשמליים ללא פנס או מחזיר אור0
7051רכיבה על אופניים חשמליים שלא על גבי המושב    0
7052רכבת על אופניים עם מנוע עזר שלא על גבי המושב 0
7053הרכבת אנשים על אופניים חשמליים עד גיל 8      0
7054התחברות או אחיזה של אופניים חשמליים ברכב אחר 0
7055איסור גרירה באופניים חשמליים                 0
7056שמירת מרחק בין אופניים חשמליים לרכב שלפניו   0
7057רכיבה בקבוצה ללא ליווי בדרך שאינה עירונית    0
7058נהיגת רכב ליווי לקבוצת רוכבים שלא על פי החוק 0
7059רכיבה על אופניים לצד רכב אחר                 0
7060רכיבה על אופניים חשמליים לצד רכב אחר         0
7061חפץ על אופניים המונע שליטה                   0
7062הובלת חפץ על אופניים חשמליים המונע שליטה     0
7063חפץ על אופניים החורג מלפנים או מאחור         0
7064חפץ על אופניים חשמליים החורג מלפנים או מאחור 0
7065חפץ על אופניים העולה באורכו על  70 ס"מ       0
7066חפץ על אופניים חשמליים העולה באורכו על  70ס"מ0
7067מהירות מ 31 עד 40 קמ"ש מעל, דרך עירונית      10
7068מהירות מ 41 קמ"ש מעל, דרך עירונית            10
7069מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
7070מהירות מ 51 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית      10
7071מהירות מ 51 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית      10
7072מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
7073מהירות מ 51 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית      10
7074מהירות מ 31 עד 40 קמ"ש מעל, דרך עירונית      10
7075מהירות מ 41 קמ"ש מעל ,דרך עירונית            10
7076מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל ,דרך שאינה עירונית10
7077מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל ,דרך מהירה        10
7078מהירות מ 51 קמ"ש מעל ,דרך מהירה              10
7079מסחרי מעל 12טון, 41-50 קמ"ש מעל,לא עירוני+שטח10
7080מסחרי מעל 12טון מ-51 קמ"ש ומעלה,לא עירוני+שטח10
7081מסחרי מעל 12טון,50-41 קמ"ש מעל,לא עירונית,תמר10
7082מסחרי12 טון מ -51 קמ"ש ומעלה, לא עירונית,תמרו10
7083מסחרי 12 טון,מהירה,תמרור 426 ,50-41 קמ"ש מעל 10
7084מסחרי 12 טון,מהירה,תמרור 426 ,51 קמ"ש ומעלה  10
7085מסחרי12 טון ,עירונית,תמרור 426,40-31 קמ"ש מעל10
7086מסחרי 12 טון עירוני,תמרור 426 ,41 קמ"ש ומעלה 10
7087רכב איטי מהירות, עירונית, 40-31 קמ"ש מעל     10
7088רכב איטי מהירות דרך עירונית 41 קמ"ש ומעלה    10
7089רכב איטי דרך שאינה עירונית 41-50 קמ"ש מעל    10
7090רכב איטי דרך שאינה עירונית 51 קמ"ש ומעלה     10
7091מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל ,דרך מהירה        10
7092מהירות מ 51 קמ"ש מעל ,דרך מהירה              10
7093דרך מהירה, אוטובוס,50-41 קמ"ש מעל            10
7094דרך מהירה,אוטובוס 51 קמ"ש ומעלה              10
7095דרך מהירה,מעל 12 טון,41-50 קמ"ש מעל המותר    10
7096דרך מהירה ,מעל 12 טון,51 קמ"ש ומעלה מעל המותר10
7097רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות 0
7098משקל כולל העולה מ10% עד 14.99% מעל המותר     0
7099משקלו הכולל של הרכב עולה ב 14.99% מעל המותר  10
7100משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר    10
7101רשיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים     8
7102רשיון הנהיגה פקע מעל שנתיים                  8
7103בהיותך נהג חדש רשיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים 8
7104הפעלת סירנה/אור מהבהב  ללא היתר              0
7105רשיון סחר אינו תואם את המספר בלוחית "במבחן"  0
7106עקיפה מסוכנת תוך חצית קו הפרדה רצוף          10
7107תוקף רישיון הנגרר פקע פחות מארבעה חודשים     6
7108תוקף רשיון הנגרר  פקע יותר מארבעה חודשים ועד 6
7109תוקף רשיון רכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה 6
7110נגרר ללא ציוד ,אביזרים, או סימון             0
7111תוקף רשיון סחר פקע                           0
7112הסעת מעל נוסע אחד או הסעת נוסע בנוסף על מטען 0
7113נהיגה ברכב זעיר שלא בדרך עירונית             0
7114חובת קיומה של מערכת התרעה ברכב תלמידים       0
7115משקל רכב עד 14.99% מעל המותר-אחריות בעל רכב  0
7116משקל רכב 15% ומעלה מעל המותר-אחריות בעל רכב  10
7117משקל רכב עד 10% מעל המותר-אחריות בעל רכב     0
7118רכיבה על אופניים חשמליים על המדרכה           0
7119נהיגה באופנוע על מעבר חציה                   0
7120רכיבה על אופניים חשמליים במנהרה              0
7121רכיבה על אופניים חשמליים שלא בשביל אופניים   0
7122רכב אספנות- נהיגה מחוץ לשעות המותרות         0
7123הסעת נוסע בטרקטור משא ללא היתר ברישיון הרכב  0
7124הסעת נוסע ברכב שטח ללא היתר הרשום ברישיון הרכ0
7125רכיבה באופנים חשמליים בדרך לא עירונית שלא בשו0
7126נהיגת אוטובוס מבלי לדאוג לבטיחות הנוסעים     0
7127נהיגה בטרקטור משא ללא כלוב להגנת נוסעים      0
7128נהיגת רכב איטי, טרקטור, מכונה ניידת בדרך מהיר0
7129לוחית הזיהוי אינה תקינה – רכב דו או תלת גלגלי0
7130משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המותר       10
7131נהיגה ברכב שטח שלא הותקן בו כלוב להגנת נוסעים0
7132נהיגת רכב בשכרות (בדיקת דם)- אוכלוסייה מיוחדת10
7133נהיגת רכב בשיכרות (אויר נשוף)- אוכלוסייה מיוח10
7134שליחת או קריאת מסרון                         4
7135אי ציות לתמרור 723 או 723פ (איסור נסיעה בנתיב0
7136נהיגה ללא ר.נ-מעולם לא הוציא                 10
7137נהיגה בקלות ראש                              8
7138נהיגה ללא ר.נ -מעולם לא הוציא לסוג זה        10
7139שימוש בטלפון נייד ע"י המורה בזמן הוראת נהיגה 8
7140שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית8
7141שליחת או קריאת מסרון                         8
7142אי ציות לתמרור 429                           6
7143אי ציות לתמרור 428                           6
7144אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה)               6
7145אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה)               6
7146גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק"ג4
7147גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה             4
7148נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן                   6
7149הרכבת נוסע ללא קסדה-אופנוע או תלת אופנוע     6
7150קסדת מגן אינה קשורה-אופנוע או תלת אופנוע     6
7151נוסע רוכב באופנוע או תלת אופנוע ללא קסדה     6
7152אי פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס בעצירה במ6
7153חצית מסילת ברזל (אוטובס/רכב הסעה) דרך לא סלול6
7154משקלו הכולל של הרכב עולה על המותר עד %10     6
7155נהיגה שלא  באזור תפעולי                      6
7156נהיגת טרקטורון ללא קסדת מגן  (ע"י הנהג)      6
7157נהיגת טרקטורון כשהנוסע ללא קסדה              6
7158הסעת נוסע בטרקטורון ללא היתר                 6
7159אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטח8
7160אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע              10
7161נהג חדש צעיר טרם מלאו 21 שנים הסיע יותר מ-2 ל8
7162הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים שלא במושב בטיחות8
7163הסעת ילד בין גיל 3-8 ,מושב אחורי,ללא מגביה   8
7164הסעת ילדמול כרית אוויר שלא נותקה             8
7165נוסע לא חגור                                 4
7166נהיגת רכב שטח  בכביש שלא לשם חצייתו          6
7167אי לבישת אפוד זהר בדרך בינערונית             2
7168תצוגה הנראית לנהג                            4
7169גרירת רכב שלא בביטחה                         4
7170משקל כולל העולה מ10% עד 14.99% מעל המותר     6
7171משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר    8
7172הסעת נוסע בטרקטור משא ללא היתר ברישיון הרכב  6
7173הסעת נוסע ברכב שטח ללא היתר הרשום ברישיון הרכ6
7174קסדת מגן לא לפי התקן-אופנוע או תלת אופנוע    6
7175נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה)              4
7176פנייה או סטייה בחוסר זהירות                  0
7177הובלת חומ"ס שאריזתו פגומה                    0
7178הובלת חומ"ס שאינו מכוסה בכיסוי בלתי מתלקח    0
7179הובלת חומ"ס גזים- בגלילים שלא במאונך או שלא ב0
7180הובלת מעל 100 גלילי חומ"ס שאינם במצב מאונך ו/0
7181החניית רכב המוביל חומ"ס סמוך לבניין או מבנה צ0
7182הובלת חומר מסוכן כששטר/תעודת המטען ללא פרטים 0
7183הובלת חומר רדיואקטיבי לא סימון מתאים         0
7184הובלת חומר מסוכן ללא כרטיס בטיחות כדין       0
7185הובלת חומ"ס שאינו רדיואקטיבי בכמות הדורשת סימ0
7186הובלת שני חומרים מסוכנים או יותר שלא עפ"י ההו0
7187הובלת חומרים מסוכנים שונים במיכל או מיכלית לל0
7188הובלת חומר מסוכן ללא אביזרים למניעת אסונות   0
7189הובלת חומר מסוכן ללא ציוד עזרה ראשונה וציוד מ0
7190הובלת חומר רדיואקטיבי בכמות העולה על המותר לל0
7191הובלת חומר רדיואקטיבי שאיננו מצויד בציוד המפו0
7192נהיגה בזמן פסילת ר. רכב – צו איסור שימוש (בימ10
7193נהיגה בזמן פסילת רשיון רכב ע"י ק' משטרה      10
7194רכיבה על אופניים כשברמזור לאופניים אור אדום  0
7195עצירת רכב על שביל אופניים מסומן              0
7196זיוף סימן המשמש לזיהוי רכב                   0
7197פתיחת דלת אוטובוס בזמן נסיעה (נהג)           0
7198פתיחת דלת אוטובוס בחוסר זהירות (נהג)         0
7199סגירת דלת אוטובוס בחוסר זהירות (נהג)         0
7200מסירת רכב לתיקון בשטחי הרשות הפלסטינית- באמצע0
7201מסירת רכב לתיקון בשטחי הרשות הפלסטינית- שלא ע0
7202הליכה על נתיב או על שביל אופניים             0
7203סטייה מנתיב נסיעה תוך סיכון התנועה           0
7204הסעת ילד קטן משנה בכסא במושב קדמי פנים לחזית.8
7205עצירה בדרך שהוצב לפניה תמרור 401             0
7206נהיגה בזמן פסילה- פסילת קצין משטרה           10
7207אי נשיאת מסמכים                              0
7208אי הפעלת קו שירות באופן תקין וסדיר           0
7209אי תקינות מושבים באוטובוס                    0
7210אי הבטחת תקינות אוטובוס בידי בעל רישיון קו   0
7211אי תקינות מערכת פנס לנסיעה לאחור באוטובוס    0
7212אי תקינות דלתות ופתחים באוטובוס              0
7213אי תקינות פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות 0
7214העדר ערכת חילוץ                              0
7215שימוש ברכב שניזוק                            0
7216הפעלת שירות שלא על פי הרישיון                0
7217אי הזעקת עזרה מגופי הצלה ע"י נוסע ברכב       0
7218רכיבה באופניים חשמליים ללא הציוד הנדרש       0
7219רכיבה באופניים ללא הציוד הנדרש               0
7220רכיבה על גלגינוע במנהרה                      0
7221רכיבה על גלגינוע בדרך לא עירונית שלא בשול    0
7222רכיבה על גלגינוע על מעבר חצייה               0
7223רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות 0
7224שמירת מרחק בין גלגינוע לרכב שלפניו           0
7225התחברות או אחיזה של גלגינוע ברכב אחר         0
7226איסור גרירה בגלגינוע                         0
7227רכיבה על גלגינוע ללא קסדת מגן מסומנת וקשורה  0
7228הרכבת אנשים על גלגינוע                       0
7229הולך רגל- שימוש בכביש, שביל, נתיב המיועד לרכב0
7230גלגינוע ללא תווית סימון או צמיגים ללא סימון  0
7231רכיבה על גלגינוע כשטרם מלאו לך 16 שנים       0
7232רכיבה על גלגינוע שלא בשביל או נתיב לאופניים  0
7233רכיבה על גלגינוע על מדרכה                    0
7234רכיבה על גלגינוע בכביש בזמן תאורה  ללא אפוד ז0
7235רכיבה או הרכבת אחר על אופניים ללא קסדה       0
7236רכיבה או הרכבה על אופניים ללא קסדה- אחריות הו0
7237רכב ללא מנוע – שימוש בכביש, שביל, נתיב המיועד0
7238אופניים חשמליים – שימוש בכביש, שביל, נתיב המי0
7239אי ציות לתמרור 411                           0
7240הדרכת נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן             0
7241רכיבה או הרכבה על אופניים חשמליים ללא קסדה- א0
7242רכיבה או הרכבה על אופניים חשמליים ללא קסדה   0
7243אי שמירת דיסקות יומיות ברכב                  0
7244אי עצירה/ אי הזעקת עזרה ע"י נהג ברכב המעורב ב10
7255נהיגה שברמזור אור אדום – מצלמה טקטית         10
7256נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי) – מצלמה ט6
7257שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית8
7258קיפוח זכות השימוש ברכב – מצלמה טקטית         0
7259אי ציות לתמרור 815 – מצלמה טקטית             0
7260פנייה או סטייה בחוסר זהירות, – מצלמות טקטיות 0
7261נהיגה שלא בכוון החץ – מצלמה טקטית            6
7262העלה/ הורדת נוסע בדרך מהירה – אכיפה באמצעות מ0
7263חניית אוטובוס במקום ללא תמרור המתיר חנייה לאו0
7264נהיגה ללא רישיון נהיגה -מעולם לא הוציא       0
7265עזיבת נהג אוטובוס את האוטובוס בטרם ירידת הנוס0
7266נהיגה משמאול לקו הפרדה רצוף בדרך, – מצלמה טקט6
7267אי ציות לתמרור 414                           0
7268העדר הכשרה לנהיגה בגלגינוע                   0
7269העדר הכשרה לנהיגה באופניים חשמליים           0
7270עקיפה כשהדרך לא פנויה- מצלמה טקטית           10
7271עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף- מצלמה טקטית   10
7272משקל כולל של גרור בעל 3 סרנים העולה על המשקל 0
7273משקל כולל של רכב 4 סרנים עולה על המשקל הכולל 0
7274נהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שלא במסלול מירוץ 0
7275נהיגה בכלי תחרותי שאינה נהיגה ספורטיבית      0
7276נהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי ללא רשיון לנהיגה 0
7277הרשאה לאחר לנהוג נהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי 0
7278נהיגה שלא בכביש (רכב דו גלגלי) – מצלמה טקטית 0
7279משקלו הכולל של הרכב עולה על המותר עד %10 "-מע6
7280משקל כולל העולה מ10% עד 14.99% מעל המותר – "-6
7281משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר "-מ8
7282משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המותר – "-מע10
7283אי ציות לתמרור 303 במעגל תנועה               0
7284משבש מכשיר אכיפה                             0
7285כיסוי שמשת רכב                               0
7286נהיגה בזמן פסילה שהוטלה ע"י משרד הרישוי      10
7287נהיגה בחוסר זהירות- מצלמת וידאו או סטילס     6
7288אי ציות לתמרור 516                           0
7289אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטח8
7290אי עצירה לפני מעבר חצייה כשרכב אחר עצר – וידא0
7291עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה – וידאו סטילס 8
7292כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה – וידא6
7293אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור) – וידאו או סט4
7294אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה) – וידאו או סטי6
7295אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה) – וידאו או סטי6
7296נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה) – וידאו או סט4
7297זיוף רשיון רכב                               0
7298זיוף רשיון נהיגה                             0
7299אי ציות לתמרור 515                           0
7300נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה לסוג רכב זה (מעולם 10
7301אי ציות לתמרור 707                           0
7302רכב לא תקין שהוחלט לאסור את השימוש בו- בעלים 0
7303רכב לא תקין ללא מתן הודעת אי שימוש – בעלים   0
7304אי סריקת רכב בתום הסעת תלמידים               0
7305נהיגה ברכב באופן המסכן חיי אדם               8
9001עצירת רכב במעבר חציה                         0
9002החניית רכב בתחום 12 מטר מצומת                0
9006סטייה מנתיב הנסיעה                           0
9007אי ציות לתמרור 815                           0
9008נהיגה שלא מימין לאי בכביש                    0
9053אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור (פנייה שמאלה)   6
9056נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי             6
9562רכב איטי טרקטור – מהירות מופרזת              0
9601אי שמירת רווח                                0
9648דרך עירונית מהירות עד 20 קמ"ש                0
9649דרך עירונית מהירות מ-21 ועד30 קמ"ש           8
9650דרך עירונית מ-31קמ"ש יותר ומעלה              10
9651דרך עירונית ב-20 עד20 קמ"ש מעלהמותר          0
9652דרך עירונית ב-20 מ-21 עד30 קמ"ש מעל          8
9653דרך עירונית ב-20 מ-31קמ"ש יותר ומעל          10
9654דרך שאינה עירונית עד 25 קמ"ש יותר            0
9655דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר            8
9656דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה            10
9657דרך שאינה עירונית ב-20 עד 25 יותר            0
9658דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26עד40יותר          8
9659דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה            10
9660דרך שאינה עירונית ב-66 עד 25 יותר            0
9663(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   0
9664(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   8
9665דרך שאינה עירונית 90 קמ"ש מ41 ומעלה          10
9666דרך מהירה ב-20 עד25 קמ"ש יותר                0
9667דרך מהירה ב-20 מ-26עד40יותר                  8
9668דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה                    10
9669מסחרי מ12000,בינעירוני ב-20עד25יותר          0
9672מסחרי מ12000,מהירה ב-20 עד25 יותר            0
9678מהירות תמרור ב-22 עד 25 יותר                 0
9680נהיגה באור אדום – אי עצירה בקו עצירה         10
9681נהיגה באדום – אי עצירה לפני מעבר חציה        10
9682נהיגה באור אדום – אי עצירה ליד רמזור         10
9691אופנוע 50 סמ"ק מהירות,עירוני,עד 25           0
9693רכב איטי טרקטור מ.ניידת,עירוני עד20          0
9694רכב איטי טרקטור מ.ניידת,בינעירוני            0
9695דרך עירונית מהירות עד 20 קמ"ש                0
9696(רכב מנועי דרך עירונית (ב-20                 0
9697דרך עירונית מ-31קמ"ש יותר ומעלה              10
9698דרך עירונית ב-20 עד20 קמ"ש מעלהמותר          0
9699דרך עירונית ב-20 מ-21 עד30 קמ"ש מעל          8
9700דרך עירונית ב-20 מ-31קמ"ש יותר ומעל          10
9701דרך שאינה עירונית עד 25 קמ"ש יותר            0
9702דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר            8
9703דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה            10
9704דרך שאינה עירונית ב-20 עד 25 יותר            0
9705דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26עד40יותר          8
9706דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה            10
9710(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   0
9711(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   8
9712(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   10
9713דרך מהירה ב-20 עד25 קמ"ש יותר                0
9714דרך מהירה ב-20 מ-26עד40יותר                  8
9715דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה                    10
9716מסחרי מ12000,בינעירוני ב-20עד25יותר          0
9717מסחרי מ12000,בינעירוני ב-20 מ26עד40          8
9718מסחרי מ12000,בינעירוני ב-20 מ-41ומע          10
9719מסחרי מ12000,מהירה ב-20 עד25 יותר            0
9720מסחרי מ12000,מהירה ב-20 מ26עד40              8
9721מסחרי מ12000,מהירה ב-20 41 ומעלה             10
9722מסחרי מ12000,עירוני ב-20 עד 20 יותר          0
9723מסחרי מ12000,עירוני ב-20 מ21 עד30            8
9724מסחרי מ12000,עירוני ב-20 מ31 ומעלה           10
9725מהירות תמרור ב-22 עד 25 יותר                 0
9728אופנוע 50 סמ"ק מהירות,עירוני,עד 25           0
9729אופנוע50 סמ"קמהירותבינעירוני 26-40           8
9730רכב איטי טרקטור מ.ניידת,עירוני עד20          0
9731רכב איטי טרקטור מ.ניידת,בינעירוני            0
9732דרך עירונית מהירות מ-21 ועד30 קמ"ש           8
9733דרך שאינה עירונית ב-66 עד 25 יותר            0
9736(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   0
9737(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   8
9738(דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש                   10
9739דרך עירונית מהירות עד 20 קמ"ש                0
9740דרך עירונית מהירות מ-21 ועד 30 קמ"ש          8
9741דרך עירונית מהירות מ-31 ומעלה                10
9742מהירות ב-20 ,60קמ"ש עד 20                    0
9743מהירות ב-20 70קמ"ש עד 20                     8
9744מהירות ב-20 80 קמ"ש עד 20                    10
9745מהירות ב-20 60 קמ"ש ,21-30קמ"ש               0
9746מהירה,מסחרי12000מ26 עד40יותר                 8
9747מהירות ב-20 80 קמ"ש 21-30 קמ"ש               10
9748קו עצירה אור אדום מהבהב רכבת                 8
9920מהירות העולה על המצוין בתמרור                0
9921מהירות העולה על המצוין ברשיון הרכב           0
9922מהירות בלתי סבירה בתנאי הדרך.                0
9923חבלה של ממש ע"פ סעיף 38 לפקודת התעבורה       0
9924אחריות שילוחית – קצין בטיחות                 0
9925אחריות שילוחית – חריגה בשעות נהיגה           0
9926אחריות בעל הרכב או בעל השליטה                0
9927אחריות בעל הרכב או מי שהרכב בשליטתו          0
9928אחריות כנגד נהג, בעל שליטה, בעל רכב          0
עוד באותו נושא:  רשימת ציוד לחדר לידה

היי, אנחנו אוהבים תגובות! תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *