עצים נפוצים ביערות ובשמורות הטבע בישראל עצים נפוצים בדר"כ יותר בערים בישראל